Reconstructie Stationsweg Oosterbeek – Renkum – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Stationsweg Oosterbeek – Renkum

De gemeente  Renkum heeftt een reeconstructie geplaatst voor de reconstructie vaan de Stationsweg van Oosterbeek. De aanbesteder heeft gekozen voor een Nationale procedure met voorafgaande selectie, de zogenaamde Nationale niet-openbare procedure conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna te noemen: ARW 2016).  De werkzaamheden betreffen het verwijderen van de asfaltverharding, het verwijderen van het gemengde riool en het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel, het versmallen van de rijbaan en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.

©Renkum 2024

De opdracht bevat globaal onderstaande werkzaamheden en hoeveelheden:
Omschrijving Hoeveelheid
Verwijderen elementenverhardingen 3.400 m²
Verwijderen asfaltverhardingen 6.790 m²
Verwijderen kantopsluitingen 2.120 m¹
Verwijderen gemengd riool (beton riool Ø 300 mm, Ø 400 mm en Ø 500 mm) 720 m¹
Aanbrengen HWA-riool (PVC riool Ø 250 mm, Ø 315 mm en Ø 400 mm) 620 m¹
Aanbrengen DWA-riool (PVC riool Ø 315 mm , Ø 400 mm en Ø 500 mm) 650 m¹
Aanbrengen inspectieputten 40 st
Aanbrengen infiltratieputten 16 st
Aanbrengen kantopsluitingen 3.020 m¹
Aanbrengen elementenverhardingen 4.070 m²
Aanbrengen asfaltverharding 5.160 m²

De beoogde startdatum voor uitvoering van de werkzaamheden is maandag 27 mei 2024.
Gegadigde dient er rekening mee te houden dat:
 tijdens de Airborne activiteiten gedurende de maand september geen werkzaamheden
uitgevoerd mogen worden;
 de kruising Stationsweg / Nico Bovenweg / Parallelweg in de zomervakantie 2024 (week
28 t/m 33) uitgevoerd moet worden.
Uitgangspunt is een uitvoeringsduur van maximaal 100 werkbare werkdagen.

Bron: Tenderned 23 janauari 2024

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323660

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *