Prorail aanbesteding voor behoud perronkappen station Holland Spoor – Aanbestedingsnieuws

Prorail aanbesteding voor behoud perronkappen station Holland Spoor

Prorail heeft een aanbesteding geopend voor het conserveren van de perronkappen boven Holland Spoor. De scope omvat het conserveren van verschillende onderdelen van de perronkappen boven station Den Haag Holland Spoor. De objecten bestaan uit kolommen, spanten, rookkappen, lichtkoepels, houten dakbeschot, geprofileerde staalplaten en de glasgevels.

Het doel van het project is het herstellen van de aangetroffen problemen, zoals het vervangen van kapotte ruiten en het vervangen van door houtrot aangetast houten delen, het beschermen van het hout en het beschermen van de onderliggende staalconstructie in het kader van de levensduurverlening van het station. –

De gegadigde voldoet aan de normen inzake kwaliteitsbewaking (EN-ISO 9001:2015). Indien de gegadigde een combinatie is, dient iedere combinant die met de uitvoering van de opdracht is belast, over een EN-ISO 9001:2015 certificaat of gelijkwaardige maatregelen te beschikken. Indien de gegadigde een beroep doet op een genomineerde onderopdrachtnemer die met de uitvoering van de opdracht wordt belast, dient ook deze genomineerde onderopdrachtnemer aan deze eis te voldoen.

De gegadigde dient te beschikken over een VCA**-certificaat of andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheid. Een OHSAS 18001 certificaat wordt als gelijkwaardig aangemerkt, indien en voor zover de operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden in het bezit zijn van het diploma ‘Basisveiligheid VCA’ danwel ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’. Indien de gegadigde een combinatie is, dient iedere combinant die met de uitvoering van de opdracht is belast, over het VCA** certificaat of gelijkwaardige maatregelen te beschikken. Indien de gegadigde een beroep doet op een genomineerde onderopdrachtnemer die met de uitvoering van de opdracht wordt belast, dient ook deze genomineerde onderopdrachtnemer aan deze eis te voldoen.

Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het conserveren van een civiele staalconstructie, als bijvoorbeeld bruggen en kapconstructies, met een minimale opdrachtwaarde van € 500.000,-. Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van utilitaire werkzaamheden in een reizigersomgeving waarbij de dagelijkse reizigersstromen werden gecontinueerd met een minimale opdrachtwaarde van € 500.000,-. Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het werken in gevarenzone A conform het Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW) van RailAlert.

Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding. De inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding betreft de aanbieding met de laagste evaluatieprijs. De evaluatieprijs wordt als volgt berekend: Inschrijfsom : Euro ………………… Duurzaamheid: CO2-prestatieladder : Euro ………………… – —————————————————————————– Evaluatieprijs: : Euro ………………… De korting op basis van de CO2-Prestatieladder wordt berekend op basis van de inschrijfsom. De inschrijfsom wordt ingediend op het inschrijvingsformulier en dient te worden onderbouwd in de begroting.

Bron: Tenderned 23 jnuaari 2024

Zie eook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323737

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *