Reconstructie Papaverveld e.o. – gemeente Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Papaverveld e.o. – gemeente Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen wil het Papaverveld, Wikkeveld, Zuringveld en de Groenezoom een moderne uitstraling geven. Daarom knapt de gemeente deze straten op vanaf begin 2023.

Waddinxveen gaat:

  • het asfalt van de weg van de Groenezoom vervangen door straatstenen;
  • de andere wegen, parkeervakken en stoepen opnieuw straten;
  • de openbare verlichting vervangen;
  • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen;
  • het groen vervangen of aanvullen;
  • de speelplaats opknappen.

De aan te besteden opdracht reconstructie Papaverveld e.o. bestaat uit:
– Opbreken en aanbrengen verhardingen
– Verwijderen en aanbrengen kolken en kolkaansluitingen
– Grond- en funderingswerkzaamheden
– Verwijderen en aanbrengen straatmeubilair en verlichting
– Verwijderen en aanbrengen groenvoorziening
– Bijkomende werkzaamheden

Er is geen sprake van een samengevoegde Opdracht. Alle onderdelen van de opdracht hebben een duidelijke en onlosmakelijke relatie met elkaar. Het plan betreft een aaneengesloten gedeelte van de wijk Groenswaard III, waarbij het onlogisch is en
geen meerwaarde heeft, om dit te splitsen in meerdere percelen. Deze opdracht wordt daarom niet aanbesteed in percelen. De aanleiding voor de aanbesteding is de noodzakelijke reconstructie van genoemd werk. Opdrachtgever heeft tot doel om het werk reconstructie Papaverveld e.o. vanaf het eerste kwartaal 2023 te kunnen uitvoeren. De aanbesteding vindt plaats overeenkomstig de nationale openbare procedure. Gegund wordt er op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned maandag 17 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276300

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *