Bouwteam KC Meerdijk Waalwijk – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam KC Meerdijk Waalwijk

Bouw- en slooplocatie. Foto: Google Streetview

De gemeente Waalwijk is volop in beweging en werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. Ook op het gebied van vastgoedontwikkelingen worden stappen gezet. Zo worden – als gevolg van demografische ontwikkelingen, ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken, veranderende visies met betrekking tot (bewegings)onderwijs, sport, cultuur en gezondheidszorg, afschrijving, etc. – bestaande gebouwen afgestoten, gerenoveerd of vervangen (door nieuwbouw). De gemeente investeert de komende jaren fors in het onderwijs. Waalwijk gaat de schouders zetten onder de nieuwbouw van de drie basisscholen Koningsschool, De Vrijhoeve en Meerdijk. De katholieke basisschool Meerdijk was lang in beeld voor renovatie. Uit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw een betere optie is. De nieuwbouw komt
op de huidige locatie van de basisschool aan de Frans Halslaan in Waalwijk. Gemeente Waalwijk zoekt een geschikte partner die (een deel van) het ontwerp en de realisatie van het nieuwe schoolgebouw voor zijn rekening neemt.

Gemeente Waalwijk wenst de opdracht in bouwteamverband uit te voeren. Zij wenst een professionele opdrachtnemer aan te trekken die deelneemt aan het bouwteam en (een deel van) het ontwerp/advies, de sloop van het bestaande schoolgebouw en de realisatie van het nieuwe schoolgebouw op zich neemt.
Opdrachtnemer biedt opdrachtgever tenminste:
➢ Een gestructureerde werkwijze;
➢ de gewenste kwaliteit;
➢ hoogwaardige dienstverlening;
➢ optimale ontzorging.
Het hoofddoel van het bouwteam is om op efficiënte wijze gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat vervolgens gerealiseerd wordt.

Opdrachtnemer neemt op zich en is verantwoordelijk voor:
➢ De sloop van het bestaande schoolgebouw.
➢ (Een deel van) het ontwerp/advies van het gebouw, de gebouw gevonden installaties en de terreininrichting.
➢ De realisatie van het gebouw, de gebouw gebonden installaties en de terreininrichting.

Dit houdt in dat de opdrachtnemer ervoor zorgt dat installateur(s) en civiele aannemer(s) aansluiten bij het bouwteam. Deze partijen worden niet separaat gecontracteerd door de gemeente. Het doel is dat opdrachtnemer ‘instroomt’ nadat het VO+ van Architectenbureau RAU is afgerond/vastgesteld. Op dat moment dienen ook de overige  adviesdocumenten afgerond/vastgesteld te zijn zodat opdrachtnemer duidelijke uitgangspunten kan hanteren in de aanbiedingsfase. Het doel is dat opdrachtnemer een adviesrol vervult bij het uitwerken van het DO en TO door architect en daarbij concrete input en
producten levert. Opdrachtnemer woont bouwteam overleggen bij, toetst continue de bouwkosten, stelt deze bij en doet eventueel bezuinigingsvoorstellen. Het doel is dat opdrachtnemer samen met de architect het UO uitwerkt. Meer informatie over deze opdracht ontvangen de geselecteerde gegadigden in de tweede fase van deze niet-openbare aanbestedingsprocedure in de vorm van een beschrijvend document en daarbij horende bijlagen.

De bouwkosten zijn geraamd op €3.138.600,- exclusief btw. Het genoemde bedrag is gebaseerd op een raming en daardoor indicatief; aan deze raming kunnen geen rechten ontleend worden. Het genoemde bedrag is exclusief sloopkosten. De looptijd van de bouwteamovereenkomst bedraagt circa 6-7 maanden. De ingangsdatum is gepland op 13 februari 2023. De einddatum is gepland op 28 juli 2023. De looptijd van de aanneemovereenkomst bedraagt circa 10-12 maanden. De ingangsdatum is
gepland op 4 september 2023. De opleverdatum is gepland op 28 juni 2024.

Deze aanbestedingsprocedure verloopt in twee fasen. In de eerste fase (selectiefase) kan iedere ondernemer zich als
gegadigde voor deelname aanmelden. Uit gegadigden die voldoen aan de geschiktheidseisen en selectiecriteria selecteert de aanbestedende dienst maximaal vijf  gegadigden die doorgaan naar de tweede fase (de inschrijf- en gunningsfase). De uiteindelijke gunning van de opdracht geschiedt op basis van de inschrijving.

Bron: Tenderned maandag 17 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276249

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *