A67 Vluchthavens en aansluitingen – RWS – Aanbestedingsnieuws

A67 Vluchthavens en aansluitingen – RWS

A67 Tussen Eindhoven en Geldrop. Foto: Google Streetview

De Rijksweg A67 tussen Geldrop en knooppunt Zaarderheiken betreft een drukke weg waar veel vrachtverkeer rijdt. De vluchtstrook van deze rijksweg is relatief smal. Het gevolg hiervan is dat de doorstroming en verkeersveiligheid dient te
worden verbeterd. Door middel van het ontwerpen en realiseren van vluchthavens en het aanpassen van de aansluitingen dient deze verbetering te worden gerealiseerd. In 2026 is het voornemen om te starten met de verbreding van de A67 tussen
knooppunt Leenderheide en Geldrop. Onderhavige opdracht betreffen korte termijn maatregelen, vooruitlopend en aanvullend op de verbreding van de A67 tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. De verbreding van de A67 valt buiten de scope van deze opdracht.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
– Het ontwerpen en uitvoeren van 14 vluchthavens tussen Geldrop en knooppunt Zaarderheiken;
– Het ontwerpen en uitvoeren van een aansluiting op de locatie A67 HRL afrit Panningen nr. 38 (ZN District Zuid-Oost);
– Het ontwerpen en uitvoeren van een aansluiting op de locatie A67 HRR afrit Venlo-Noordwest nr. 39 (ZN District Zuid-Oost);
– Optioneel: het ontwerpen en uitvoeren van 2 extra vluchthavens tussen Geldrop en knooppunt Zaarderheiken.

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm
NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De inschrijvingsfase verloopt als volgt. De fase vangt aan met één algemene, voor alle gegadigden toegankelijke inlichtingenbijeenkomst. Gegadigden hebben vervolgens de mogelijkheid tot het verzoeken om nadere inlichtingen.
Vervolgens dienen de ondernemers een inschrijving in. De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 14 november 2022 om 10.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de contractdocumenten. De bijeenkomst vindt plaats te ‘s-Hertogenbosch. Indien nodig organiseert de aanbesteder aanvullende inlichtingenbijeenkomsten. Eenieder die aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet, wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst. Gegadigden dienen zich aan te melden voor de inlichtingenbijeenkomst via Tenderned berichten. Iedere gegadigde kan maximaal twee personen laten deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Zo spoedig mogelijk na een gehouden inlichtingenbijeenkomst wordt een nota van
inlichtingen opgesteld. Deze nota wordt gepubliceerd op Tenderned. In gebouwen van de Rijksoverheid geldt een legitimatieplicht.

Het is een ondernemer die voornemens is in te schrijven, toegestaan, ten behoeve van de voorbereiding van zijn inschrijving, de plaats(en) waar de opdracht dient te worden gerealiseerd vanaf de vluchtstrook te bezichtigen. Hiertoe dient de ondernemer schriftelijk ontheffing aan te vragen bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland district Midden. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned maandag 17 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276225

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *