Onderhoud speelplaatsen gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud speelplaatsen gemeente Westland

Foto: Pixabay

Het contract voor reinigen van de ondergronden liep tot 31 december 2019 en de werkzaamheden moeten voor dit seizoen opnieuw worden aanbesteed. Het contract voor het onderhoud loopt tot juli 2020. Het onderhoud van de ondergronden en toestellen en de reiniging van de ondergronden is momenteel in twee separate opdrachten opgenomen. De aan te besteden werkzaamheden sluiten qua bedrijfsvoering goed op elkaar aan en passen beiden binnen hetzelfde type bedrijf. De omvang blijft ook uit te voeren door het MKB en biedt voor inschrijver en opdrachtgever voordelen door in elkaar grijpende werkzaamheden bij één partij onder te brengen.

De opdracht die nu wordt aanbesteed kan omschreven worden met: Het uitvoeren van de reiniging van de ondergronden op speelterreinen evenals het uitvoeren van onderhoud van ondergronden en de speel- en sporttoestellen in de buitenruimte, zoals uit de 3-maandelijkse inspecties en meldingen naar voren komt De omvang van de opdracht valt in twee delen uiteen:

Deel A:
Voor het reinigingen van de ondergronden zijn alle benodigde werkzaamheden omschreven in deel A en deze worden als zodanig afgeprijsd door de inschrijver. De prijs is vast en komt alleen in aanmerking voor de jaarlijks opgenomen indexering.

 Deel B:
Het onderhoud van het speelterrein en de speel – en sporttoestellen in de buitenruimte komt voort uit inspecties en meldingen. De te verwachten werkzaamheden zijn omschreven in deel B in vorm van een raamovereenkomst. Voor deze werkzaamheden heeft de de opdrachtgever geen afnameverplichting en omzetgarantie. Wel maximeert de opdrachtgever de totale omvang van dit onderdeel van de opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €500.000.

De initiële looptijd van het contract is 18 maanden startende op  1 juli 2020 en eindigend op 31 december 2021. Deze opdracht kan 2 maal met 12 maanden worden verlengd.

Bron: Tenderned 24 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190762

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *