Marktconsultatie Vervanging klimuitrusting hoogtereddingsteam VRU – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Vervanging klimuitrusting hoogtereddingsteam VRU

Redding op hoogte
Foto: VRU

De Veiligheidsregio Utrecht VRU beschikt over een hoogtereddingsteam. Dit team beschikt over een geavanceerde klimuitrusting welke nodig is
voor het uitvoeren van reddingen zowel op hoogte, in dieptes als in besloten ruimtes. zie hiervoor bijvoorbeeld https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/glazenwassers-op-grote-hoogte-vast-den-haag/

In de komende jaren zijn diverse uitrustingsonderdelen aan vervanging toe. Om deze vervanging tijdig te kunnen uitvoeren wordt het project ‘Vervanging klimuitrusting hoogteredding’ uitgevoerd.

De VRU zoekt één totaalleverancier voor:

  • Levering, keuring en onderhoud van materiaal en;
  • Het beschikbaar stellen van oefencentrum en;
  • Het verzorgen van opleidingen t.b.v. het vakbekwaam worden en blijven van het HRT.

De VRU wenst voor de langere termijn (vier jaar + verlengingsopties) een raamovereenkomst te sluiten. Alvorens de VRU een aanbesteding start wil de VRU de markt consulteren met als doel uit te vinden welke producten en diensten er mogelijk zijn, met welke aspecten de VRU in het PVE rekening moet houden en of de drie gevraagde onderdelen door één marktpartij geleverd kunnen worden. Met de uitkomsten van de marktconsultatie kan de VRU een goed en voor marktpartijen aansprekend programma van eisen opstellen voor de verwerving van materiaal, vakbekwaam worden (opleiden) en blijven (oefenen) en onderhoud en keuringen.

Veiligheidsregio Utrecht kiest voor een openbare marktconsultatie, zodat alle marktpartijen die de VRU in de vermelde behoefte kunnen voorzien, zich kunnen aanmelden voor de consultatie. Deze marktpartijen moeten hiertoe 3 vragen beantwoorden (met subvragen eigenlijk 16 vragen) met een bedrijfsinformatie, algemeen en overig karakter.

Vooralsnog is de marktconsultatie schriftelijk, maar indien de ingediende reacties daartoe aanleiding geven zullen alle, of een selectie van de marktpartijen die gereageerd hebben vervolgens individueel worden gevraagd de antwoorden die door hen schriftelijk zijn ingediend, mondeling toe te lichten in een gesprek met een afvaardiging van de VRU.

Bron: Tenderned 3 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210488

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *