Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg – Echt-Susteren – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg – Echt-Susteren

@ Gemeente Echt-Susteren

Deze opdracht betreft de reconstructie van de Haverterweg en Randenborgweg te Nieuwstadt in de gemeente Echt-Susteren, conform de gestelde eisen c.q. randvoorwaarden zoals beschreven in het bestek.
Het uit te voeren werk is gelegen in Nieuwstadt, Haverterweg vanaf kruispunt Gouverneur Houbenstraat tot en
met kruising Randenborgweg en de Randenborgweg.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
– het schonen van het terrein;
– het verwijderen van verhardingen;
– het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van bemaling;
– het uitvoeren van grondwerken;
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– het verwerken van funderingen;
– het aanbrengen van verhardingen;
– het uitvoeren van bijkomende werken;
– het onderhouden van de werken.

De start van het werk zal vijf dagen na gunningsbrief plaatsvinden. Het werk dient te zijn opgeleverd binnen tweehonderdtwintig werkbare werkdagen. Cultuurtechnische werkzaamheden dienen binnen het plantseizoen te worden opgeleverd binnen vijfentwintig werkbare dagen. Na de oplevering in deze periode gaat de nazorg na oplevering in. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd.
Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Dit bestek wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van de laagste inschrijfprijs.

Bron: Tenderned maandag 7 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278471

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *