Reconstructie Eind-Steegputstraat-Meers, Thorn – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Eind-Steegputstraat-Meers, Thorn

Foto: © Gemeente Maasgouw,

Het klimaat verandert en langere perioden van droogte en hevige regenval komen vaker voor . Om daar op voorbereid te zijn, werkt de gemeente Maasgouw in Thorn aan een klimaatrobuuste inrichting van de leefomgeving.

De opdracht in deze openbare aanbesteding betreft de volledige reconstructie van de straten Eind (gelegen tussen de Oude Trambaan en de Steegputstraat), Steegputstraat en Meers in de kern Thorn. Verder dienen in totaliteit een drietal buffers te worden aangelegd waarvan één nabij de parkeerplaats Meers en een tweetal naast de Grootheggerlaan. De Grootheggerlaan dient eveneens gedeeltelijk te worden gereconstrueerd conform de gestelde eisen c.q. randvoorwaarden zoals beschreven in het bestek. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het opschonen van het terrein;
– het verwijderen van asfaltverhardingen;
– het verwijderen van bestratingen en kantopsluitingen;
– het verwijderen van funderingslagen;
– het verwijderen van rioleringen;
– het verwijderen van groenvoorzieningen;
– het verwijderen van wegbebakening;
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;
– het uitvoeren van grondwerken;
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– het verwerken van funderingslagen;
– het aanbrengen van asfaltverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van bestratingen;
– het aanbrengen van betonverhardingen;
– het aanbrengen van markering en bebording;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– het uitvoeren van bijkomende werken;
– het onderhouden van de werken.

Dit bestek wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van de laagste inschrijfprijs. Door inschrijving stemt inschrijver in met het gunningscriterium, hiermee is het niet mogelijk om na inschrijving bezwaar in te dienen tegen dit gunningscriterium.

Bron: Tenderned woensdag 20 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259456

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *