Bouwkundige renovatie St. Michaël College Zaandam – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige renovatie St. Michaël College Zaandam

Afbeelding: © St. Michaël College

Het St. Michaël college heeft het voornemen het schoolgebouw aan de Leeghwaterweg 7 te Zaandam te upgraden om deze geschikt te maken en te houden voor het voortgezet onderwijs (havo en vwo) nu en in de toekomst. Het schoolgebouw is in de jaren 60 (1965) gerealiseerd. In 2003 en 2008 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden. Het bouwdeel uit 1965 is toe aan renovatie. Een deel van de renovatie heeft reeds plaatsgevonden. Voor het resterende deel is het renovatieplan gereed en kan een aannemer worden gecontracteerd voor het uitvoeren van de renovatie. Naast de renovatie zal voor een klein deel van het
schoolgebouw sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Met de renovatie en uitbreiding moet de school klaar zijn voor de toekomst.
Onderdeel van de renovatie (installatietechnisch) is dat het binnenklimaat wordt verbeterd. Het binnenklimaat voldoet niet meer aan de huidige normen. Het bestek en de tekeningen worden verstrekt bij de uitnodiging tot inschrijven.  Het gebouw is asbest gesaneerd. De bijbehorende rapporten worden beschikbaar gesteld bij de uitnodiging. Mocht gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden blijken dat ter plaatse van deze werkzaamheden het gebouw niet asbestvrij is, dan komt dat voor (meerwerk)vergoeding in aanmerking. Tijdens de renovatiewerkzaamheden blijft de school in gebruik. Het is van belang dat overlast zo veel als mogelijk wordt beperkt. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, zodat slechts een (klein) deel van de
school buiten gebruik is. Een en ander hangt samen met het nog te nemen besluit ten aanzien van tijdelijke lokalen die als units op het terrein worden geplaatst. Tijdelijke huisvesting is een separaat project buiten deze opdracht. Er wordt gewerkt met deelopleveringen. De coördinatieverplichting ligt bij de opdrachtnemer die volgt uit deze aanbesteding. De opdrachtgever houdt er rekening mee dat na opdrachtverlening opdrachtnemer tijd nodig heeft voor de voorbereiding van de uitvoering van werkzaamheden, doch verwacht/streeft ernaar dat de uitvoeringswerkzaamheden starten uiterlijk begin januari 2023.

De werkzaamheden omvatten globaal:
– het (waar mogelijk) isoleren van de begane grondvloeren;
– het aanbrengen van buitengevelisolatie met steenstrips;
– het vervangen van het huidige dakbeschot plus aanbrengen van nieuwe isolatie en dakbedekking;
– het vervangen van de buitenkozijnen;
– het verbouwen van de overblijfruimte en de aula;
– het upgraden van het interieur in het algemeen;
– het slopen van de huidige aanbouw en vervangen door nieuwbouw;
– coördineren afstemming werkzaamheden perceel 1 (bouwkundig) en 2 (installatietechnisch).
De werkzaamheden die de installatietechnische aannemer uitvoert omvatten globaal:
– het aanpassen/ vervangen van installaties t.b.v. mv/ cv/ gas/ koeling/ regeltechniek/ elektra/ verlichting;
– het vervangen van hoofd- en onderverdeelinrichtingen;
– het verduurzamen van de huidige warmte-opwekking;
– het plaatsen van pv panelen.

De Aanbesteder wenst door middel van de niet-openbare procedure een opdracht (in één perceel) aan te besteden
voor de realisatie van de bouwkundige renovatie van het St. Michaël College. In een eerder stadium heeft een aanbesteding in twee percelen (bouwkundig en installatietechnisch) plaatsgevonden. Wegens faillissement van de bouwkundige aannemer wordt deze opdracht nu opnieuw aanbesteed. De bouwkundige werkzaamheden waren nog niet gestart. De installatietechnische werkzaamheden zijn voor zover mogelijk inmiddels wel gestart. Maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. In de inschrijvingsfase zal een schouw mogelijk zijn en gegund zal er worden op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 20 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259486

Zie ook : Renovatie St. Michaël College Zaandam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *