Reconstructie Bomenbuurt Leimuiden – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Bomenbuurt Leimuiden

Acacialaan Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem. Foto: Google Streetview

Object van deze aanbesteding is de vervanging van het gemengde rioolstelsel in de acacialaan en omgeving, door een gescheiden rioolstelsel waarbij vuilwater en hemelwater worden gescheiden. In de bestaande situatie komt het regenwater dat in- en rondom het huis valt terecht in het riool. Dit is niet erg duurzaam. Steeds vaker wordt gekozen voor het afkoppelen van regenwater van het riool waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie hemelwater gebruikt. Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht zou komen. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast wordt de infrastructuur van de wijk vernieuwd. Uitgangspunt is het vernieuwen van de materialen en aansluiting zoeken bij de 30 km/u inrichting en omliggende vernieuwde wegen (Kerklaan etc.). Dat houdt in dat de bestaande asfaltrijbaan wordt vervangen voor klinkers.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Het coördineren van in elkaar grijpende werkzaamheden;
 • Het toepassen van de BLVC eisen;
 • Toepassen van verkeersmaatregelen en omleidingen;
 • Opruimwerkzaamheden;
 • Het opnemen van open en gesloten verhardingen, straatmeubilair, kantopsluitingen, kolken en kolkleidingen en riolering;
 • Het verwijderen van beschoeiingen;
 • Verrichten van grondwerkzaamheden;
 • Het verwijderen en volschuimen van riolering;
 • Aanbrengen van riolering, open en gesloten verhardingen, kantopsluitingen, kolken en kolkleidingen;
 • Verrichten van groenwerkzaamheden;
 • Aanbrengen straatmeubilair.

De aanbesteder heeft het voornemen met de winnende inschrijver een overeenkomst met toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) te sluiten. In het RAW-bestek vindt u een nadere omschrijving van de opdracht, de uit te voeren werkzaamheden en de geplande mijlpalen. De aanbestedingsprocedure betreft een nationale openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016. De gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving die wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs als bedoeld in artikel 2.6.10 van het ARW 2016. 

Bron: Tenderned 26 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223390

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *