Architectselectie VRBN brandweerkazerne Noord-Brabant Noord – Aanbestedingsnieuws

Architectselectie VRBN brandweerkazerne Noord-Brabant Noord

Huidige Kazerne op de bouwlocatie. Foto: Google Streetview

De huisvestingsvisie van de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)  gaat uit van centralisering van kantoorwerkzaamheden. De visie gaat uit van één hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch en één nevenlocatie in de gemeente Landerd (post Zeeland). De
overige brandweerposten zullen vooral als uitrukpost dienen. Naast kantoorwerkzaamheden zullen beide locaties ook dienen als werkplaats, logistiek centrum en opleidingslocatie. Hierbij staat bij de hoofdlocatie elkaar ontmoeten, verbinden en samenwerken aan veiligheid centraal. Dit wordt het ‘thuis’ van de regio. Om dit te bewerkstelligen is het project huisvesting gestart, waar de ‘Realisatie Hoofdlocatie’ in ’s-Hertogenbosch deel van uit maakt. De realisatie van de nevenlocatie is een apart project en behoort derhalve niet tot de scope van deze opdracht.

Ten behoeve van het realiseren van de hoofdlocatie zijn het pand en de grond achter de kazerne en meldkamer aan de Plevierstraat aangekocht. De hoofdlocatie moet vóór 31 december 2023 in gebruik genomen zijn.

Bij de onderhavige aanbestedingsprocedure wordt een opdracht aan een architect aanbesteed. Een concept daarvoor zal te zijner tijd in de gunningfase ter beschikking worden gesteld. De architect dient een ontwerp op te stellen voor de hoofdlocatie. De opdracht betreft vernieuwbouw van de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch. De hoofdlocatie wordt gerealiseerd op het huidige terrein van de brandweerkazerne ’s-Hertogenbosch aan de Vogelstraat, waar ook andere veiligheidsdiensten gehuisvest
zijn, en het aangekochte terrein aan de Plevierstraat. Daarbij is het wenselijk beide locaties met elkaar te verbinden. Één van de mogelijkheden is het betrekken/overnemen van de tussenliggende straat (De Plevierstraat). Hierover moet met de gemeente ’s-Hertogenbosch nader overleg gepleegd worden. Het is nog niet bekend of en zo ja waar nieuwbouw plaatsvindt en welke gebouwdelen van de huidige brandweerlocatie gerenoveerd, verbouwd en/of gehandhaafd blijven. De hoofdlocatie moet ongeveer 200 medewerkers kunnen huisvesten. Dit is exclusief de medewerkers van de 24-uursdienst en de vrijwilligers van post ’s-Hertogenbosch. De omvang van het project bedraagt circa 7.700 m2 bvo.
De hoofdlocatie voorziet in ondergenoemde functionaliteiten:
kazerne 24-uurs dienst en vrijwilligers;
steunpunt voor de organisatie met de navolgende functies; een logistiek centrum, een ademluchtwerkplaats, een autowerkplaats, elektronicawerkplaats en een kledingwasruimte;
instructie-, en buitenruimten voor vakbekwaam blijven en worden (oefenen, trainen en getest worden);
vergaderruimtes en werkplekken voor medewerkers;
eten, sporten en ontspannen.
Het te realiseren project moet voldoen aan onderstaande doelstellingen.
Een functioneel en duurzaam gebouw waarbij rekening moet worden gehouden met een veilige verkeersontsluiting apart voor de brandweerauto’s en personenauto’s van brandweerlieden/bezoekers. Verder is voorzien in oefenterreinen, parkeerterreinen, fietsenstalling, ruimte voor opslag containers, opslag oefenmaterialen en dergelijke.
De indeling van het terrein en de ligging van het gebouw dient functioneel, veilig en ruimtelijk optimaal te zijn.
Een complex/gebouw met lage onderhoudskosten.
Een complex dat niet vrij toegankelijk is.
Een complex waarbij overlast voor omwonenden is beperkt.
De aanbestedende dienst zal naast de winnaar van de onderhavige aanbestedingsprocedure separaat (in neven-opdrachtneming) een adviseur E&W-installaties, een adviseur constructies en een adviseur bouwfyisca contracteren. Laatstgenoemde opdrachtnemers zullen tezamen met de winnaar van de onderhavige aanbestedingsprocedure deelnemen in het ontwerpteam. De verdeling van werkzaamheden ten opzichte van de overige in te schakelen adviseurs zal worden vastgelegd in een DNR-Kruisjeslijst, die in de gunningfase samen met de uitnodiging tot inschrijving ter beschikking zal worden gesteld.

Bron: Tenderned 26 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223429

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *