Reclamevitrines in de openbare ruimte Almere – Aanbestedingsnieuws

Reclamevitrines in de openbare ruimte Almere

Basisfoto: Gemeen te Almere

De opdracht omvat de plaatsing van reclamevitrines in de openbare ruimte en de concessieverlening voor het exploiteren van reclame op deze objecten. Daarnaast omvat de opdracht het beheer, onderhoud en concessieverlening van reclamevitrines in abri’s en vrijstaande reclamevitrines welke eigendom zijn van de opdrachtgever. Daarnaast wenst de gemeente zendtijd te krijgen ten behoeve van citymarketing.
De inschrijver heeft bij de inschrijving een ontwerp ingediend voor deze objecten conform het programma van eisen. De objecten zelf moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit PvE. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor beheer, onderhoud en schadeherstel van de objecten. Tevens kunnen gedurende de overeenkomst wijzigingen optreden in het
areaal objecten. De objecten kunnen (tijdelijk) verplaatst of verwijderd worden.

De huidige opdrachtnemer (JCDecaux) exploiteert momenteel de volgende objecten (aantallen zijn circa):
– 13 B
illboards (eigendom JCDecaux)
– 114 Vrijstaande reclamevitrines (eigendom JCDecaux)
– 12 Vrijstaande reclamevitrines bij abri’s langs busbanen (eigendom opdrachtgever)
– 12 Reclamevitrines in abri’s en 2 Vrijstaande reclamevitrines op Stationsplein (eigendom opdrachtgever)

De beschikbare locaties zijn opgenomen in een locatielijst.
De omvang betreft in totaal:
– Minimaal 12, maximaal 27 vrijstaande reclamevitrines in Almere Stad centrum
– Twee verplichte locaties voor vrijstaande reclamevitrine
– Maximaal 124 Vrijstaande Reclamevitrines in de overige delen van Almere
– 23 Reclamevitrines (19 reeds geplaatst in abri’s, 4 in vrijstaande reclamevitrines, allen eigendom van de opdrachtgever)
– Maximaal 13 billboards

Op twee locaties in Almere Stad centrum dient verplicht een vrijstaande reclamevitrine geplaatst te worden met een dubbelzijdig digitaal Scherm. 50% van de zendtijd op deze vrijstaande reclamevitrines dient ter beschikking gesteld te worden aan ACM (Almere City Marketing) en/of OVSA (Ondernemersvereniging Stadshart Almere). 

Voor de te voeren reclame geldt dat de reclame:
– voldoet aan de Nederlandse Reclame Code;
– geen onwelvoeglijke afbeeldingen bevat of de tekst of de voorstelling in strijd zou zijn met de goede zeden of de openbare orde, zulks ter beoordeling van de burgemeester van de gemeente Almere; (momenteel Franc Weerwind (D66))
– geen invloed heeft op de verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers;

Bron: Tenderned 3 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188859

[ironie]Ach misschien wordt Almere er een beetje minder lelijk van.[/ironie]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *