Centraal roosterprogramma Brandweer Twente – Aanbestedingsnieuws

Centraal roosterprogramma Brandweer Twente

Foto: Pixabay,com

De Brandweer Twente heeft 29 verschillende kazernes elk met een eigen  rooster. Vanuit iedere kazerne wordt bijgehouden wie er wanneer dienst heeft. De beroeps kazernes werken met een vast rooster met een periodieke herhaling, waarbij het roosterprogramma ondersteunt in het zichtbaar maken van wie er wanneer dienst heeft en de bijhorende urensystematiek. Kazernes met vrijwilligers werken met een beschikbaarheidssysteem waarbij de individuele vrijwilliger aan kan geven of hij/zij wel of niet beschikbaar is in geval van calamiteiten. Bij
onderbezetting volgt er een signaalfunctie waarbij actie ondernomen kan worden. In de huidige situatie wordt gewerkt met verschillende roosterprogramma’s en meer dan voorheen ziet Brandweer Twente dat kazernes elkaars hulp nodig hebben om de minimale bezetting paraat te hebben. Om die reden is de stip op de horizon dat alle kazernes in hetzelfde systeem werken, personeel op eenvoudige wijze uitgewisseld kan worden en de planner maximaal ondersteunt. En dat niet alleen om de beroeps kazernes te kunnen roosteren maar regio breed personeel ingezet kan worden vanuit dezelfde planningstool.

De gewenste situatie is dan ook dat alle medewerkers van brandweer Twente met één roostertool gepland kunnen worden. Daarbij kent Twente nog steeds voor verschillende kazernes een verschillende roostersystematiek maar kan de planner binnen een en hetzelfde systeem personeel eenvoudig uitwisselen naar kazernes waar het nodig is.
Vanuit verschillende perspectieven gezien heeft dan:

  • De individuele medewerker 1 rooster waarin hij/zij vanuit zijn mobiele device (telefoon) de hoofdzakelijke rooster zaken kan inzien/regelen.
  • De planner in één systeem van alle kazernes de medewerkers kan zien, waar onderbezetting is en in hetzelfde systeem actie uitzetten om de onderbezetting op te heffen.

Uit het programma van eisen blijkt dat er medewerkers zijn met een vrijwillig dienstverband èn met een beroeps dienstverband. Ze kunnen dus zowel in een beroeps- als in een vrijwillige kazerne geroosterd worden. In de praktijk zal dat nu ook wel moeten gebeuren en is er een overleg tussen de verschillende planners op de verschillende systemen. In het gevraagde systeem zie je dat overleg niet terug en is het dus eenvoudig om een bezettingstekort aan te vullen door op een andere kazerne een tekort te creëren. In het programma van eisen is dat niet neergelegd, en dat zal in de toekost nog wel eens problemen kunnen geven als je met meerdere planners werkt. Dat doet het namelijk overal waar met meerdere planners gewerkt wordt en of het nu mensen of materialen betreft.

Bron: Tenderned 2 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188732

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *