Realistisch oefenen brandweerpersoneel Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Realistisch oefenen brandweerpersoneel Haaglanden

Foto: © Veiligheidsregio Haaglanden

De aanleiding van deze aanbesteding is de behoefte om in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste en tweede kwartaal van 2025 alle manschappen en bevelvoerders van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een dag onder realistische omstandigheden scenario’s te laten draaien, een oefendag onder de naam ‘Profcheck Brand’. Het onderwerp van de opdracht is:

Het inkopen van de mogelijkheid tot realistisch oefenen met verschillende scenario’s voor ongeveer 860 personen van de VRH. Alle deelnemers dienen (vernieuwde) kennis, inzicht en vaardigheden op te doen in methodiek en systematiek van de brandbestrijding. De enkele reisafstand vanaf brandweerkazerne Rijswijk naar de oefen locatie dient niet verder te zijn dan 150 km. (Gerekend met de internetapplicatie ANWB-routeplanner). De opdrachtnemer dient de volgende zaken te verzorgen:
• Het organiseren en faciliteren van oefendagen
• Het, in afstemming met Vakbekwaamheid VRH, opstellen van het oefenprogramma
• Het, in afstemming met Vakbekwaamheid VRH, inplannen van de oefendagen

Ook wordt de opdrachtnemer gevraagd diverse faciliteiten en middelen beschikbaar te stellen, zoals:
– De oefen locatie heeft per oefenbaan de beschikking over een “vuile” debriefing ruimte die per oefendag exclusief ter beschikking staat aan de betreffende groep van de opdrachtgever. Deze ruimtes dienen droog en windvrij te zijn en ook voorzien te zijn van evaluatiemiddelen, waaronder in elk geval een whiteboard, stiften en een plattegrond van de oefenobjecten.
– Voor de opdrachtgever is op de oefen locatie minimaal één afsluitbare (droge en vorstbestendige) ruimte aanwezig waar gedurende langere periode (een aantal weken aaneengesloten) oefenmateriaal van de opdrachtgever (porto’s, zaklampen, drinken, ademluchttoestellen, gelaatstukken, enz.) kan worden opgeslagen. Ook dienen er minimaal twee laadpunten of geaarde stopcontacten aanwezig te zijn ten behoeve van het oefenmateriaal.
– Voor de opdrachtgever is op de oefen locatie een afgesloten, vorstvrije stallingsmogelijkheid voor twee tankautospuiten met een laadpunt of een geaard stopcontact aanwezig (230VAC), met de benodigde aansluitstekkers. De duur van de stalling is afhankelijk van het aantal aaneengesloten oefendagen waarop de opdrachtgever aanwezig is op de oefen locatie.
– De opdrachtnemer heeft op de oefendag een verwarmde/droge ruimte beschikbaar voor het drogen van bluskleding.
– Gescheiden douche-en kleedruimten en sanitair (met inachtneming arbeidshygiëne)
– Op de oefen locatie dient het mogelijk te zijn om de bluswatertank van de tankautospuiten met schoon water te vullen met een maximale leidingdruk van 2,5 bar.
– In het kader van een realistisch tegenspel wordt tijdens de oefeningen in het oefenobject gebruik gemaakt van op mensen gelijkende poppen met een zachte buitenkant, met een minimale massa van 25 kg en een maximale massa van 50 kg.
– Catering.
– Stevige nitrilhandschoenen en FFP3-mondmaskers.
– Het is de opdrachtgever toegestaan om eigen oefenstaf (waaronder o.a. waarnemers en/of instructeurs) mee te nemen. Zij maken gebruik van dezelfde faciliteiten als de deelnemers.

De raamovereenkomst betreft initieel twee jaar, in ieder geval tot en met de uitvoering van de profcheck brand, met viermaal een optie voor jaarlijkse verlenging. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is oktober 2024. De start van de uitvoering van de oefeningen is in het vierde kwartaal van 2024, de voorbereidingen (planning en bepalen scenario’s) starten januari 2024. Aanbesteder volgt de openbare procedure. Gunning vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 26 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307990

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *