Het uitgeven en drukken van het magazine ‘Het Waterschap’ – Aanbestedingsnieuws

Het uitgeven en drukken van het magazine ‘Het Waterschap’

Illustratie: © Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen (De Unie) is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. De Unie vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. De Unie is op zoek naar een opdrachtnemer die zowel de online als offline (gedrukte) publicatie van het magazine kan verzorgen. Daarnaast zoekt de Unie een partij die actief kan bijdragen aan het vergroten van de impact en het promoten van het magazine. Hierbij is het belangrijk dat de gekozen partij de doelstellingen en uitdagingen van de Unie kan ondersteunen en realiseren. Daarnaast wil de Unie meer focus aanbrengen in de beoogde doelgroepen. Als primaire doelgroep wil de Unie de algemeen bestuursleden van de waterschappen bedienen met dit blad. Het blad moet bijdragen aan het verenigingsgevoel en een impuls geven aan de ledenbinding. De afgelopen jaren is al een afname doorgevoerd in de frequentie van het magazine van tien keer naar vier keer per jaar. Het heeft de voorkeur van de Unie om de lezers stabiliteit te bieden bij frequentie en verschijningsvorm. Binnen de scope van de opdracht vallen de volgende drie onderdelen:
1. de productie van het geprinte blad;
2. de productie van e-zines; en
3. de doorontwikkeling van het blad.

De Unie is van plan een overeenkomst af te sluiten met één leverancier ten behoeve van deze opdracht. De duur van de overeenkomst is dertig maanden en de ingangsdatum is 01  januari 2024. Na het einde van de initiële periode, kan de overeenkomst tweemaal verlengd worden met één jaar. De beoogde eerste uitgave onder deze overeenkomst vindt plaats halverwege 2024. De unie volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Opdrachtgever gunt de opdracht voorlopig aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Na het beoordelen van alle gunningscriteria wordt de top-3 van inschrijvingen uitgenodigd voor een
presentatie van hun inschrijving.

De Unie heeft de volgende doelstelling met het blad:
Een relatieblad voor de leden van de Unie van Waterschappen, waarin actuele thema’s terug komen, waarmee de waterschappen op de hoogte worden gehouden van landelijke thema’s die in Den Haag en Brussel spelen en artikelen een plek krijgen die zorgen dat de
leden zich onderdeel voelen van de ‘waterschapsfamilie’.

De Unie heeft de volgende ambities voor het nieuwe contract:

Het verhogen van de impact van het blad door de zichtbaarheid onder de beoogde doelgroep te vergroten en via een cross-mediale aanpak het bereik van het magazine te
vergroten. Met het blad het verenigingsgevoel onder algemeen bestuursleden verhogen. Dit vertaalt
zich in twee specifieke doelstellingen voor de nieuwe contractperiode:

Foto: Pixabay.com/Pexels

o Focus op bestuursleden: Het magazine dient zich voornamelijk te richten op de algemeen bestuursleden van de waterschappen in Nederland als primaire
doelgroep.
o Behoud van gedrukte publicatie: Het is van belang voor de Unie dat het magazine ook in gedrukte vorm blijft bestaan en beschikbaar blijft voor lezers.

Het is belangrijk dat het magazine kosteloos beschikbaar blijft voor ambtenaren en bestuursleden van waterschappen en andere overheden. Voor overige abonnees geldt dat
het magazine tegen betaling verkrijgbaar mag zijn. De wens is om de vormgeving van het blad op een herkenbare manier voort te zetten of door te ontwikkelen.

De afgelopen jaren is al een afname doorgevoerd in de frequentie van het magazine van tien keer naar vier keer per jaar. Het heeft de voorkeur van de Unie om de lezers stabiliteit te bieden bij frequentie en verschijningsvorm.

Bron: Tenderned zaterdag 26 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308079

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 augustus 2023

 

NDR, ja hier zie je dus het voorbeeld van een aanbestedende dienst die een schaap met 5 poten wil. De houtprijs blijft maar stijgen en waar die over 4 jaar is, kan geen mens bedenken. Logisch dat het blad op het einde van de contractperiode minder verschijnt.

In de aanbestedingswereld is er alleen maar een kostprijs en is die kostprijs de vraagprijs en die is altijd te veel omdat het altijd minder kan. Voor ondernemers is de kostprijs van specifieke papiersoorten alsmede de levering niet voor vier jaar te voorspellen. Hoe kan het dan, dat de ambtenaren dat wel kunnen? .Hoe kan het, dat het aankondigingsbericht meldt: Waarde zonder btw: 616 000,00 Munt: EUR.  Dat is natuurlijk op basis van voorgaande jaren. Jaja. Voorgaande jaren. Maar is de papierprijs dan ook als die van voorgaande jaren? Zijn de hostingkosten die van 2012? Zijn er nog steeds goedkope kleine glasvezelaanbieders of hangt de levering weer eens af van staatsmonopolistische namaakbedrijven. Van het concert des levens…

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *