Ademlucht VR Gelderland-Midden – Aanbestedingsnieuws

Ademlucht VR Gelderland-Midden

Foto: Pixabay.com

Brandweer Gelderland-Midden wil een samenwerking aangaan met een leverancier waarmee in gezamenlijke inspanning de ademlucht veilig gebruikt kan worden. Bij de operationele inzet moet gewerkt kunnen worden met ademlucht. De huidige toestellen zijn aan vervanging toe. Deze aanbesteding richt zich eerst op de vervanging van de ademluchttoestellen, maskers en aanverwante zaken. Voor het gebruik is het nodig de ademluchttoestellen en toebehoren in de eigen ademluchtwerkplaats te reinigen, testen en onderhouden. De benodigde apparatuur voor het reinigen, testen en onderhouden van deze materialen is optioneel onderdeel van deze aanbesteding.
– Maskers: initiële aanschaf van ongeveer 2000 stuks, tijdens de looptijd aanvulling naar behoefte;
– Ademluchttoestellen: initiële aanschaf van ongeveer 800 stuks, tijdens de looptijd aanvulling naar behoefte;
– Apparatuur voor reinigen, testen en onderhouden, tijdens de looptijd naar behoefte;
– Apparatuur voor het vullen van cilinders, tijdens de looptijd naar behoefte;
– Verbruiksgoederen, reservematerialen en reparatieonderdelen tijdens de looptijd naar behoefte.
– Opleiding van de medewerkers van de ademluchtwerkplaats tijdens de looptijd naar behoefte.
De nieuwe maskers moeten dus aansluiten op de bestaande MSA F1 XF helmen.
N.B. De hiervoor genoemde aantallen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Momenteel is er binnen Brandweer Gelderland-Midden sprake van standaardisatie op het ademluchtapparatuur. We werken met één type toestel, masker en cilinder. Alleen voor het gaspakkenteam zijn er een aantal afwijkende specificatie. Wel zijn de verschillende onderdelen van verschillende bouwjaren. Brandweer Gelderland-Midden wil deze standaardisatie vast houden en waar mogelijk te optimaliseren. Het is de bedoeling om direct na het sluiten van de overeenkomst een bulk bestelling te plaatsen voor de vervanging van alle maskers en toestellen.

Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van een raamovereenkomst met een looptijd van maximaal tien jaar, te starten op 1 november 2023. De initiële looptijd van de overeenkomst is vier jaar met een optie om deze te verlengen met eenmaal vier jaar en eenmaal twee jaar. Brandweer Gelderland-Midden kiest hiermee voor een samenwerking die in tijd aansluit op de levensduur van de ademluchttoestellen. Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Alle inschrijvingen van inschrijvers (combinanten) die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door VGGM geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 26 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307951

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *