Lockers en Locker management systeem campus Deltion College Zwolle – Aanbestedingsnieuws

Lockers en Locker management systeem campus Deltion College Zwolle

Illustratie: © Deltion College

Het Deltion College te Zwolle met 17.000 MBO studenten, wil met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aangaan die kan voorzien in de behoefte van een nieuw Locker Management Systeem en die kan voorzien in het leveren en onderhouden van lockers. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Een inschrijving die betrekking heeft op onderdelen van de aanbesteding wordt niet in behandeling genomen. Het doel is om voor de aanbestedende dienst één onderhoudsovereenkomst af te sluiten met een looptijd van 10 jaar, met daarbij de eenzijdige optie deze looptijd te verlengen met maximaal vijfmaal één jaar.

Aanbestedende dienst is niet gehouden om ook daadwerkelijk nadere opdrachten te plaatsen bij de opdrachtnemer. Er geldt derhalve geen afnameverplichting en de opdrachtnemer kan aan de overeenkomst geen rechten ontlenen op de gunning van nadere opdrachten. Voor alle eventuele toekomstige deelnemingen (moeder- en/of dochterbedrijven) van de aanbestedende dienst, dan wel instellingen die nu of in de toekomst vallen onder een kenniseenheid, alsmede alle instellingen, scholen en/of bedrijven die organisatorisch vallen onder de aanbestedende dienst geldt dat zij, indien gewenst, gebruik kunnen maken van de
overeenkomst voortvloeiend uit de aanbesteding. De raming van de waarde van de opdracht wordt vastgesteld op €1.200.000,- inclusief 21% BTW.

Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om de campus van de aanbestedende dienst te bezoeken. Het is aan de inschrijver om zich voldoende te informeren over de huidige situaties. Inschrijver kan zich uiterlijk 7 maart 2022 16:00 hiervoor aanmelden bij de contactpersoon van deze aanbesteding. De schouwgelegenheid zelf is op 8 maart 2022 tussen 13:00 en 15:00. Inhoudelijke vragen over de aanbesteding, voorwaarden en eisen mogen alleen gesteld worden via de berichtenmodule op Tenderned. 

Bron: Tenderned woensdag 2 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253805

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *