Aanbesteding Raadhuis Renovatie in Heerde op komst – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Raadhuis Renovatie in Heerde op komst

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de renovatie van het Raadhuis. Hiervoor is een bedrag van ruim € 1,8 miljoen benodigd. In dit bedrag zit een subsidie van 7,5 ton  vanuit de provincie. Dit is een erfgoedsubsidie uit de regeling Functioneel Gebruik Erfgoed 2019.

De renovatie van het Raadhuis kan plaatsvinden ondanks de stikstofproblematiek. Dit is mogelijk, omdat de vergunning voor de renovatie al in 2018 is afgegeven. Vergunningen die al zijn afgegeven worden niet beïnvloed door de stikstofproblematiek.

De renovatie is nodig om vier redenen

•    De bouwkundige toestand: het gebouw kent (mede door uitgesteld onderhoud) veel gebreken en achterstallig onderhoud. Het is hoog nodig tijd om dit op te knappen.
•    Duurzaamheid: het gebouw kent nu nog een energielabel G. Dit betekent dat er heel erg veel energie verloren gaat en dat we ‘stoken voor de vogeltjes’. We gaan naar minimaal energielabel B.
•    Functionaliteit: het gebouw moet ook aangepast worden aan de functies die er worden uitgevoerd. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om het binnenklimaat te verbeteren.
•    Ten slotte wordt ook de toegankelijkheid verbeterd.

De meest in het oog springende verandering in het ontwerp is de uitbreiding van de huidige trouwzaal. Deze krijgt ook de gecombineerde functie van trouwzaal en raadzaal. De wethouders komen allemaal op de eerste verdieping. De huidige raadzaal wordt daarvoor omgebouwd tot werkkamers.

De aanbouw waar nu het bestuurssecretariaat zit, verdwijnt. Het secretariaat krijgt een andere plek in het gebouw. Ook zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de toiletgroepen en de kamer van de bodes. Bekijk hieronder de tekeningen om alle wijzigingen te kunnen zien:

De renovatie kost € 1,8 miljoen. Deze uitgave zal echter niet ten koste gaan van onze inwoners. Ten eerste is er namelijk al voor ‘gespaard’ en is onderhoud de laatste jaren uitgesteld vanwege de komende renovatie. We hebben dus een reserve aangelegd. Daarnaast is er de subsidie vanuit de provincie.

Bovendien levert de aanpassing van het gebouw een bezuiniging op voor de komende jaren: de energiekosten zullen flink afnemen én na zo’n grootscheepse renovatie zullen we de komende jaren minder onderhoudskosten hebben. Dit weegt op tegen de extra jaarlijkse lasten voor de lening die we nodig hebben.

In het late najaar van 2019 begint de aanbestedingsfase. De bedoeling is om in het komende voorjaar te beginnen met de renovatie. Deze moet in het voorjaar van 2021 zijn afgerond.

Heerde wil werken met een bouwteam. In een bouwteam werken de verschillende partners (opdrachtgever, architect en aannemer) in een vroeg stadium van het project met elkaar samen. Daarmee wordt kennis op het gebied van uitvoering en kosten gecombineerd met de ontwerpwerkzaamheden.

Voor het aanstellen van een aannemer en het samenstellen van het bouwteam wordt samengewerkt met het bureau NIC Inkoopprojecten. Bij de aanbesteding wordt zowel gekeken naar prijs als kwaliteit. De totale doorlooptijd van de aanbesteding wordt geschat op 20 weken (inclusief voorbereiding).

Bron: Heerde, 26 november 2019

Trouwzaal ©Heerde 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *