Realisatie van Integraal Kindcentrum Keijzershof Pijnacker-Nootdorp – Aanbestedingsnieuws

Realisatie van Integraal Kindcentrum Keijzershof Pijnacker-Nootdorp

Impressie: © Gemeente Nootdorp-Pijnacker

De gemeente Pijnacker-Nootdorp voert een aanbestedingsprocedure uit om te komen tot het contracteren van twee opdrachtnemers ten behoeve van de realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) Keijzershof aan de Zilverreigerdreef te Pijnacker. Voor uitvoering van het werk kiest de gemeente ervoor om werkzaamheden voor het project in twee percelen door twee verschillende partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen deze partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. De omgevingsvergunning voor de realisatie van IKC Keijzershof is inmiddels verleend. De relevante stukken daarvan worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemers. De nieuwbouw komt op een uitbreidingsplan aan de Zilverreigerstreef te Pijnacker en omvat het huisvestingsplan voor de Christelijke basisschool Octant “De Vlinderboom” en kinderdagopvang BSO “SkippyPepijn”. Het project heeft een totale bruto vloeroppervlakte van circa 2.450 m², verdeeld over twee
bouwlagen. Het gebouw betreft een kindcentrum, waarin beide partijen in worden gehuisvest. De opdracht is opgesplitst in twee percelen:

  • 1. Bouwkundig (inclusief projectcoördinatie);
  • 2. Installatie.

Binnen elk perceel wordt beoogd één opdrachtnemer, één uitvoerende partij te contracteren. Gegadigden dienen zich per perceel aan te melden, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich voor beide percelen separaat aanmelden. De gevraagde stukken dienen in dat geval per perceel te worden aangeleverd. Let wel: De partij die perceel 1 gegund wordt,
komt niet in aanmerking voor gunning van het andere perceel.

Er is gekozen voor de Nationale procedure, omdat de verwachte opdrachtwaarde de Europese drempel voor de categorie werk niet overschrijdt.
Het betreft een niet-openbare procedure, omdat:
de Aanbestedende dienst een redelijk aantal gegadigden verwacht. Het beperken van het aantal marktpartijen dat een aanmelding mag indienen acht de aanbestedende dienst op grond daarvan nodig. De niet-openbare procedure is in dit geval geschikt.
het toepassen van een andere procedure leidt naar verwachting eerder tot hogere dan lagere lasten voor de gegadigden en de aanbestedende dienst.

Bron: Tenderned 11 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216522

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *