Realisatie onderwijsboulevard 256 Avans – Aanbestedingsnieuws

Realisatie onderwijsboulevard 256 Avans

Impressie: © Avans

Achter het Centraal Station ’s-Hertogenbosch, op de plek waar vroeger de fabrieken van De Wolfsdonken stonden bevindt zich nu het Paleiskwartier, een stedelijke woon/werkomgeving met een hoge dichtheid. Als laatste in de ontwikkeling in het Paleiskwartier wordt de locatie aan Onderwijsboulevard 256 herontwikkeld; de locatie ter grootte van twee bouwblokken wordt getransformeerd tot een stedelijke en tegelijkertijd groene onderwijscampus met ondergrondse parkeergarage. Met BrabantWonen werden de handen ineengeslagen om op de kavel ook woningen voor studenten en starters te realiseren. Hiermee ontstaat enerzijds voldoende massa voor een goede aansluiting met de omgeving en anderzijds de interactie, multifunc­tionaliteit en levendigheid die deze plek aan de Onderwijsboulevard tot een echte campus community maakt.

De opdracht bouwopgave is omschreven en vastgelegd in het door Architectenbureau DP6 opgestelde integrale STABU bestek. Dit ontwerp is een invulling van de voor het project geformuleerde Kritische Succes Factoren (2019) voor de opgave. De opgave bestaat uit:
• circa 20.700 m2 BVO onderwijsfuncties t.b.v. Avans Hogeschool;
• circa 124 woonunits (22 studio’s en 102 kleine appartementen) voor 226 studenten in de sociale huursector t.b.v. BrabantWonen. Inclusief bergingen en algemene opslagruimten t.b.v. de woningen;
• circa 200 m2 BVO zelfstandige horeca met bijbehorend terras;
• bijbehorende voorzieningen waaronder een (onzelfstandige) kantine/eetgelegenheid, bergingen, installatieruimtes en een stallingsruimte voor auto’s, fietsen, scooters en bromfietsen, e.d.;
• een centraal gelegen buitenruimte voor ontmoeting en verblijf ten behoeve van de studenten, onderwijsmedewerkers en mogelijk ook de omwonenden van het project;
• een looproute tussen de Onderwijsboulevard en de Statenlaanbouw- en woonrijp maken van de locatie;
• De parkeergarage;
• Alle integrale disciplines, zowel bouwkundig als installatietechnisch.

Het ontwerp is tot op TO niveau uitgewerkt en wordt door middel van een STABU bestek aan de geselecteerde partijen verstrekt. Het juridisch kader van de UAV 2012 is daarbij van toepassing. Avans Hogeschool en Brabant Wonen zullen ieder de opdrachtgever zijn voor hun eigen gedemarqueerde onderdeel om zodoende hun financiële stromen gescheiden te houden. Dit is gezien de regelgeving waar beide organisaties aan dienen te voldoen een vereiste. De algemene bepalingen bij beide contractonderdelen zullen in beginsel gelijkluidend zijn.

De af te sluiten overeenkomst loopt vanaf het moment van definitieve gunning en eindigt bij oplevering/nazorg.
De planning van het project is als volgt:
– Gunning opdracht: oktober 2022
– Opleveringdatum totaal: 1 juli 2024
Deze planning kan door omstandigheden wijzigen en geeft slechts een indicatie aan de hand waarvan de aannemers een beeld kunnen vormen van hun eigen planning. Avans volgt in deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De economisch meest voordelinge inschrijving (EMVI) zal worden bepaald aan de hand van de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Het verkrijgen van een kwalitatief goed project is belangrijk voor de aanbestedende organisaties. Daarbij is het wel een gegeven dat de kwaliteit van het werk in het uitgewerkte ontwerp (tot op TO/besteks niveau) nagenoeg uitputtend is vastgelegd in het STABU bestek. Het vermogen om kwalitatief onderscheidend vermogen aan te tonen voor inschrijvende partijen ten opzichte van elkaar is daardoor relatief beperkt. Er is derhalve gekozen voor een weging van de kwalitatieve gunningscriteria die in een passende verhouding staat tot dit gegeven.

Bron: Tenderned zaterdag 26 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256975

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *