Realisatie nieuwbouw school Rotterdam (vervolg) – Stichting BOOR – Aanbestedingsnieuws

Realisatie nieuwbouw school Rotterdam (vervolg) – Stichting BOOR

Impressie: STG. Boor

Vandaag 5 juli zijn eindelijk de documenten geplaatst zodat wij u iets meer kunnen vertellen dan gisteren. Zie Realisatie nieuwbouw school Rotterdam – Stichting BOOR

De opdracht omvat realisatie van de vervangende nieuwbouw voor onderwijshuisvesting voor OSBS de Kameleon van 3.072 m² bvo inclusief gymzaal, speellokaal, schakelklassen en peuters, verdeeld over drie bouwlagen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd naast het bestaande pand van OSBS de Kameleon aan de Carnissedreef 2-4 en vormt het startpunt voor een herontwikkeling van het Carnisse-eiland. Het bestaande schoolgebouw zal tot oplevering van de nieuwbouw in gebruik blijven door de school. Hier dient gedurende het bouwproces rekening mee gehouden te worden. Binnen de scope van de opdracht valt het vervaardigen van het UO en de verantwoordelijkheid voor de gehele realisatie en het bedrijfsklaar opleveren van de nieuwbouw school inclusief gymzaal. De nieuwbouw van de school en gymzaal wordt gebouwd op de locatie van de huidige gymzaal en
deels op het terrein van Korfbalvereniging Sperwers. De komende tijd zullen de Sperwers vertrekken en zullen het clubgebouw van de Sperwers en de gymzaal gesloopt worden. Door middel van aanbestedingsprocedure wordt de opdracht voor de nieuwbouw in één perceel aanbesteed. De opdracht omvat de onderstaande werkzaamheden:
– Het voorbereiden en uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden inclusief de coördinerende werkzaamheden met betrekking tot de werken van derden;
– het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van werktuigbouwkundige installaties;
– het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische installaties;
– het leveren en uitvoeren van de infrastructurele werkzaamheden voor het terrein rondom de school.

De Opdrachtgever heeft het voornemen in het eerste kwartaal van 2023 een opdrachtnemer te kiezen om na een voorbereidingsperiode in het tweede kwartaal van 2023 te starten met bouwen. De opleverdatum van de nieuwbouw wordt in overleg met de opdrachtnemer bepaald maar is vastgesteld op uiterlijk juli 2023. Vanwege de lange levertijden op heipalen en de beperkte duur van de bouwvoorbereiding zullen de heipalen (en eventuele andere elementen waarvan de levertijd kritisch zijn) al eerder besteld moeten worden. Deze zullen als directielevering besteld worden.

Het betreft hier een Europese niet-openbare aanbesteding. De aanbestedingsprocedure bestaat daarom uit de volgende twee fasen:
– Selectiefase;
– Gunningsfase.
In de selectiefase worden op basis van de anmeldingen de uitsluitingscriteria, minimumeisen, ervaring en kwaliteit van de Gegadigden getoetst. Op basis van de selectiefase worden maximaal vijf  gegadigden toegelaten tot de opvolgende
gunningsfase die wordt omschreven in de gunningsdocumenten (waaronder de bestekstukken, de gunningsleidraad en de conceptovereenkomst) die na de selectiebeslissing en de uitnodiging tot inschrijving aan de geselecteerde gegadigden wordt verstrekt. Gunningscriterium is een combinatie van economisch meest voordelige inschrijving (laagste prijs) en een plan van aanpak.

Bron: Tenderned dinsdag 5 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266134

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *