Marktconsultatie renovatie gevel Gemeentehuis Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie renovatie gevel Gemeentehuis Veenendaal

Gemeentehuis Assen. Foto: © Gemeente Assen

Het project betreft vervanging van de gevel van het gemeentehuis van de Gemeente Veenendaal.
Het gebouw bestaat uit verschillende bouwdelen, in grote lijnen gaat het om de volgende gebouwvolumes:
– oudbouw (bouwjaar 1964);
– een nieuwbouwdeel (bouwjaar 2009).
De gevels van het oude bouwdeel zijn voornamelijk afgewerkt met polymeerbetonnen gevelplaten. De gevels van het nieuwe bouwdeel zijn voornamelijk afgewerkt met natuursteen (travertin) gevelbeplating. In de gevelopeningen zijn onder andere aluminium kozijnen en vliesgevels opgenomen.

De achter constructie van de huidige polymeer gevelplaten gevel van het gemeentehuis (het oudste gedeelte) is in slechte staat. Om veiligheidsredenen moet deze achter constructie op korte termijn in z’n geheel worden vervangen. De achter de gevel aanwezige isolatie is deels verdwenen door de jarenlange intensieve gevelreiniging met hogedrukspuit en moet, in het kader van duurzaamheid, worden vervangen door isolatie met een hogere isolatiewaarde. Door deze noodzakelijke werkzaamheden te combineren met verduurzamingsmaatregelen wil de gemeente gebruik maken van een natuurlijk uitvoeringsmoment. Het gemeentehuis wordt voorbereid op een energie-neutrale toekomst waarbij de energievraag van het gemeentehuis wordt
beperkt en zelf energie opwekt. Om dit te realiseren moet de huidige gevel worden vervangen door een veilige, onderhoudsarme, energieleverende gevelconstructie, om op deze manier een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en profilering van Veenendaal als een duurzame gemeente. De gemeente onderzoekt nu onder meer of er mogelijkheden zijn om de Zonnegevel Veenendaal (nieuwe isolatie en gevel met PV panelen en verbetering kozijnen en ramen door een marktpartij te laten ontwikkelen (ontwerp + vergunningen), realiseren en een aanbieding te doen voor het onderhoud.

Doel van deze marktconsultatie is zo veel mogelijk marktpartijen te interesseren en te stimuleren tot meedenken. De gemeente wenst inzicht te krijgen in:
a. interesse uit de markt voor genoemde opzet;
b. de haalbaarheid en met name de organisatorisch haalbaarheid van die opzet;
c. de kansen en risico´s die hiermee samenhangen;
d. de wijze waarop het vervolgtraject (na de marktconsultatie) kan of moet worden vormgegeven;
e. alternatieve oplossingen en ideeën uit de markt.

De gemeente is met name geïnteresseerd in reacties van gevelbouwers, aannemers, leveranciers van PV panelen voor toepassing in gevels.

De gemeente bepaalt op basis van de ingezonden reacties en de relevantie van deze reacties voor het vormgeven van het proces en de bijbehorende aanbesteding/ contractvorm welke partijen zij uitnodigt voor de één-op-één-gesprekken. Het kan zijn dat niet alle deelnemers worden uitgenodigd. Wij vragen u wel om er rekening mee te houden dat de eventuele gesprekken plaatsvinden op 20 september 2022. De gemeente zal in de week daaraan voorafgaand de uitnodigingen voor de gesprekken verzenden.

Indien u wilt deelnemen aan de marktconsultatie, dan vragen wij u te reageren via Tenderned
Aan de deelnemers wordt gevraagd antwoord te geven op de vragen die zijn vermeld op de vragenlijst. Deze vragenlijst is als U kunt uw de antwoorden op de vragen op het vragenformulier typen formulier typen. Daarnaast kan een deelnemer op die vragenlijst ook alle opmerkingen maken en informatie verschaffen die hij relevant acht. Indien een deelnemer naast de
vragenlijst andere informatie wil verzenden, dan kan dat ook via Tenderned gedeeld worden. Inschrijving en antwoorden op de vragen moeten te worden ingediend via de berichtenmodule van Tenderned.

Bron: Tenderned dinsdag 5 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266296

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *