Realisatie nieuwbouw indoor sportcentrum Leiden – Aanbestedingsnieuws

Realisatie nieuwbouw indoor sportcentrum Leiden

VO+ indoor sport centrum. © Gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft sport hoog in het vaandel staan. De kiem voor de nieuwbouw van het Indoor Sportcentrum is gelegd in de sportnota 2013-2018. Het beleidskader Sport- en Gezondheid 2019 – 2023 borduurt hierop voort. De ambities voor dit project sluiten aan op de ambities zoals geformuleerd in deze beleidsnota’s van de gemeente Leiden. Het realiseren van voldoende en kwalitatief goede aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen vormt één van de belangrijkste ambities uit de beleidsnota’s. Deze ambitie richt zich in Leiden op de realisatie van onder meer een nieuwe topsporthal ter vervanging van de huidige Vijf Meihal en een nieuwe breedtesporthal ter vervanging van de huidige 3 Oktoberhal. Beide nieuwe sporthallen worden onderdeel van het nieuwe Indoor Sportcentrum. Het Indoor Sportcentrum wordt tevens de gymnastiekhuisvesting voor het nieuwe Leonardo College (school voor voortgezet onderwijs) en het mbo Rijnland en de nieuwe topsportaccommodatie voor ZZ Leiden basketbal (topsport). In de toekomst zullen mogelijk meer Leidse sportverenigingen hun sport op topniveau beoefenen (breedtesport). Binnen het Indoor Sportcentrum worden een aantal verhuurbare ruimten opgenomen (sportmedisch centrum, cross-fit ruimte en kantoorruimten). De bestaande sporthallen in Leiden worden evenals het nieuwe Indoor Sportcentrum beheerd en geëxploiteerd door de gemeente. De uitbating van de horeca wordt verpacht aan een particuliere ondernemer.

Door middel van een Europese aanbestedingsprocedure is in een eerder stadium een Integraal Ontwerpteam geselecteerd. Deze opdracht is gegund aan het Integraal Ontwerpteam van Architectenbureau Slangen + Koenis en bestaat uit de volgende partijen:
1. Architect: Slangen + Koenis Architecten
2. Constructeur: Lievense Bouw B.V.
3. Installatie-adviseur W-E: EWZ
4. Adviseur akoestiek en geluid: LBP|Sight
5. Adviseur brandveiligheid: GBB
6. Adviseur ITS: PBT
Deze ontwerpende partijen werken thans het ontwerp tot en met het Technisch Ontwerp uit. Daarna neemt het ontwerpteam een toetsende rol aan voor wat betreft de uitwerkingen van het bouwteam voor het Uitvoeringsgereed Ontwerp en de nieuwbouw.

Het nieuwbouwproject zal worden gerealiseerd aan de Telderskade in Leiden, niet ver van de huidige Vijf Meihal. De gemeente Leiden beschikt al over een voorlopig ontwerp (VO-plus) voor het nieuwe Indoor Sportcentrum. Het VO-plus is als bijlage toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt eind januari 2021 door het Integraal Ontwerpteam afgerond en in de gunningsfase beschikbaar gesteld aan de geselecteerde partijen van deze aanbesteding. In het nieuwe Indoor Sportcentrum zijn de navolgende functiedoelen opgenomen:

De locatie van het nieuwe Indoor Sportcentrum wordt het meest zuidelijk gelegen veld van sportpark Boshuizerkade. Met de ontwikkeling van deze grote sportvoorziening gaat deze locatie meedoen met het centrumgebied van Zuidwest. De locatie ligt aan de drukke en stedelijke Churchilllaan en is daardoor een zichtlocatie in de stad. Via de Telderskade is de locatie met een groene fietsvriendelijke route direct verbonden met het centrum. Bijzonder aan de locatie voor deze sportvoorziening is dat deze in een stedelijke woonwijk ligt. De entree van het Indoor Sportcentrum komt aan de Telderskade. Het complex wordt op het huidige hoofdveld van FC Boshuizen gebouwd. Het hoofdveld van FC Boshuizen is daarvoor verplaatst naar het meest noordelijk gelegen voetvalveld van het sportpark. Binnen sportpark Boshuizerkade resteren dan nog 3 voetbalvelden (het nieuwe hoofdveld van FC Boshuizen (natuurgras) en twee kunstgrasvelden tussen het nieuwe hoofdveld en het nieuwe Indoor Sportcentrum).

Met deze aanbesteding wil de gemeente Leiden het nieuw te bouwen Indoor Sportcentrum laten realiseren. De opdracht is onderverdeeld in de
volgende drie percelen:
Perceel 1: Bouwkundig aannemer, inclusief coördinatie;
Perceel 2: Installateur Elektrotechniek;
Perceel 3: Installateur Werktuigbouwkunde.

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen het project in bouwteamverband uit te voeren en te realiseren. De opdrachtgever ziet een bouwteam als een projectgebonden samenwerkingsverband tussen – in dit geval – de gemeente Leiden en meerdere deskundigen (adviseurs , aannemer en
installateurs) die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw. Het doel hierbij is om gezamenlijk tot een zo hoog mogelijk kwaliteit van het uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat binnen de gestelde kaders gerealiseerd kan worden.

Voor perceel 1 geldt een Taakstellend budget (plafondbedrag) van €10.650.000,- excl. BTW, prijs vast einde Werk (excl. terrein/buitenruimte en sportinrichting, sportvloeren en scoreborden). In dit bedrag is al rekening gehouden met een prijsindexatie tot zwaartepunt inkoop en afkoop
prijsstijgingen tot einde bouw. In de Gunningsleidraad wordt het definitieve Taakstellend budget (plafondbedrag) opgenomen na afronding van het DO.
Voor perceel 2 geldt een Taakstellend budget (plafondbedrag) van €1.975.000,- excl. BTW, prijs vast einde Werk. Voor perceel 3 geldt een Taakstellend budget (plafondbedrag) van € 2.825.000,- excl. BTW, prijs vast einde Werk.

Bron: Tenderned 4 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216002

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *