Realisatie Nieuwbouw Attendiz VSO Bandoengstraat Hengelo – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Nieuwbouw Attendiz VSO Bandoengstraat Hengelo

Foto: Attendiz

Attendiz is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en een aantal van haar huidige locaties voldoet niet meer aan de wensen van Attendiz. De nieuw te bouwen school vervangt drie locaties: de locatie aan de Krabbenbosweg, de Hassinkweg en Tuindorp. De aanbesteding bestaat uit 6 percelen waarbij de percelen 3 tot en met 6 enkelvoudig of meervoudig onderhands worden gegund.

  • Perceel 1 : bouwkundige werkzaamheden : nationaal (niet-)openbaar
  • Perceel 2 : E- en W-installaties : nationaal (niet-)openbaar
  • Perceel 3 : levering en installatie PV-panelen : enkelvoudig of meervoudig onderhands
  • Perceel 4 : levering en installatie HACCP-keuken : enkelvoudig of meervoudig onderhands
  • Perceel 5 : levering en installatie horeca-inrichting : enkelvoudig of meervoudig onderhands
  • Perceel 6 : aanleg buitenterrein : enkelvoudig of meervoudig onderhands

De percelen 1 & 2 worden gescheiden, maar gelijktijdig aanbesteed op Tenderned. Voor de realisatie van de locatie Bandoengstraat wordt de kavel bouwrijp opgeleverd.

Het doel van het project is om november 2021 de vernieuwde huisvesting van Attendiz gerealiseerd te hebben. De projectlocatie bevindt zich aan de Bandoengstraat, in het noordwesten van Hengelo (nabij de kruising van de Weideweg en Geerdinksweg).  De nieuwe school van Attendiz gaat als onderdeel van een reeks voorzieningen langs de Weideweg en Geerdinksweg functioneren.

Attendiz werkt op dit moment met de al eerder geselecteerde architect aan het ontwerp van het schoolgebouw waarvoor een STABU-bestek wordt gemaakt. Attendiz werkt in haar projectorganisatie samen met:
– SOM=
– Dijkoraad Installatietechnisch advies
– VDNP Bouwingenieurs
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij (met zijn onderaannemers) zorg draagt voor realisatie van het ontwerp en interactie met de opdrachtgever, haar adviseurs en de installatietechnische aannemer. Vertrouwen, openheid, transparantie en samenwerking zijn sleutelwoorden.
De bouwkundig aannemer is ook verantwoordelijk voor de coördinatie met nevenaannemers, één en ander volgens de te sluiten coördinatie-overeenkomst die in de tweede fase van de aanbestedingsprocedure bij de uitnodiging tot inschrijving wordt verstrekt. Van de bouwkundig aannemer wordt verwacht bepaalde kritieke taken zelf uit te voeren, of indien in een samenwerkingsverband wordt ingeschreven, door een deelnemer aan dat samenwerkingsverband (artikel 3.16.12 ARW 2016). De kritieke taken die op deze wijze ‘zelf’ moeten worden uitgevoerd zijn: het projectleiderschap, de coördinatie en hoofd werkvoorbereiding

Bron: Tenderned 8 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196986

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *