Concessie Verduurzaming grondgebonden woningen obv kwalitatief recht Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Concessie Verduurzaming grondgebonden woningen obv kwalitatief recht Amersfoort


In het klimaatakkoord is afgesproken dat voor particuliere woningeigenaren aantrekkelijke financieringsopties moeten komen die overdraagbaar zijn op een volgende woningeigenaar bij verkoop van een woning. Zo’n gebouwgebonden financiering of gebouwgebonden dienst is voor een grote groep woningeigenaren interessant omdat zij hiervoor geen lening aan hoeven te gaan en zij geen restschuld hebben bij verkoop van
een woning. Vanuit de Economic Board Utrecht is samen met de gemeente Amersfoort met ondersteuning van de provincie Utrecht en de gemeenten van de regio Eemland initiatief genomen voor de uitwerking van een pilot met een gebouwgebonden dienst. De dienst die is ontwikkeld voor de pilot Verduurzaming grondgebonden woningen is gebaseerd op het juridische instrument ‘kwalitatief recht’ via een  verduurzamingscontract. De relatieve onbekendheid van dit instrument betekent dat aanbieders en financiers zonder overheidsgarantstelling niet bereid zullen zijn dit instrument toe te passen. De gemeente is – bij wijze van pilot – bereid borg te staan zodat een aanbieder een aantal grondgebonden woningen via de vestiging van een kwalitatief recht in de gemeente Amersfoort kan verduurzamen.

Gedurende de selectiefase wordt door de gemeente een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Gedurende deze bijeenkomst worden de concessieopdracht, het doel van de opdracht en – waar wenselijk – eisen uit het voorlopige programma van eisen toegelicht. Doel van de informatiebijeenkomst is om er zorg voor te dragen dat geïnteresseerde marktpartijen een goed beeld verkrijgen van de opdracht en een weloverwogen besluit kunnen nemen over al dan niet deelnemen aan deze concessieprocedure. De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 juni van 12.00 tot 13.30 uur via MS-Teams.Geïnteresseerde aanbieders kunnen zich voor deze digitale bijeenkomst aanmelden via een
Tendernedbericht met vermelding van het e-mailadres dat de gemeente kan gebruiken voor het verzenden van een MS-Teams uitnodiging. 

De verlening van de concessie aan een aanbieder door de gemeente is aan regels (aanbesteding- en staatssteunregels) gebonden. Voor deze concessieverlening is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog De procedure kent drie fasen:
1. selectiefase
2. dialoogfase
3. inschrijffase

In de selectiefase, worden geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid gesteld een verzoek tot deelneming in te dienen. Op basis van de
ontvangen verzoeken selecteert een beoordelingsteam van de gemeente welke gegadigden worden uitgenodigd voor de tweede fase, de dialoogfase. Er zullen maximaal 5 gegadigden worden uitgenodigd. Alle documenten en informatie wordt vanaf het moment van selectie enkel gedeeld met de geselecteerde gegadigden.

In de dialoogfase gaat de gemeente in gesprek met de geselecteerde gegadigden om zo de concessieopdracht en voorwaarden zo accuraat mogelijk te specificeren zodat de dienst voorziet in onze behoeften en gegadigden ook daadwerkelijk een passende inschrijving kunnen indienen.
Gedurende de dialoogfase wordt tenminste één dialoog ronde gevoerd met de geselecteerde gegadigden. Gedurende de dialoogronde wordt aan de hand van een agenda een dialooggesprek per geselecteerde gegadigde gevoerd. Iedere geselecteerde gegadigde mag eigen agendapunten aandragen om te komen tot een voor die gegadigde passende agenda tijdens het dialooggesprek. De dialooggesprekken kunnen leiden tot
aangepaste randvoorwaarden en aanpassingen in de overeenkomst of het modelcontract. Ook op andere wijze verkregen inzichten kunnen tot aanpassingen leiden. Indien blijkt dat er meer dialoogronden wenselijk dan wel nodig zijn, worden er meerdere dialogen georganiseerd

Na afronding van de dialoogfase vangt de inschrijffase aan en volgt publicatie van de inschrijvingsleidraad met de randvoorwaarden voor de uitvoering van de concessieopdracht en de overeenkomsten. De geselecteerde gegadigden kunnen op basis hiervan een passende inschrijving indienen. De gunning van de concessieopdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Op deze concessieprocedure is Deel 2a concessieprocedure van de Aanbestedingswet van toepassing.

Bron: Tenderned 8 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197075

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *