Realisatie multifunctionele accommodatie De Botter Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Realisatie multifunctionele accommodatie De Botter Lelystad

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad heeft het voornemen aan de Botter 40 te Lelystad nieuwe huisvesting te realiseren voor de bestaande basisschool De Schakel, kinderopvang Go!, sportfaciliteiten, consultatiebureau Icare en activiteitenruimten en werkplekken voor Welzijn Lelystad. Het nieuw te bouwen MFA De Botter zal gerealiseerd worden tussen de bestaande basisschool De Schakel (De Botter 40-77) en bestaande kinderopvang van Go! (De Botter 44-33) te Lelystad. MFA De Botter gaat huisvesting bieden aan:
 Basisschool De Schakel;
 Kinderopvang Go!;
 Icare JGZ;
 Activiteitenruimten en kantoren Welzijn Lelystad;
 1.3 Sportzaal met bijhorende kleedruimten.
De nieuwbouw betreft ca. 3.700 m2 BVO verdeeld over twee bouwlagen, bestaande uit kantoren, activiteitenruimten, sportruimten, onderwijsruimten en overige verblijfruimten. De geschatte opdrachtwaarde bedraagt ongeveer €7.500.000,- excl BTW. De vermelde omvang van het gebouw en de opdrachtwaarde betreffen indicaties. De sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen van basisschool De Schakel en Go! kinderopvang maken geen deel uit van de opdracht. Ook de inrichting en aanleg van het buitenterrein (zijnde het schoolplein, parkeerplaatsen en ontsluitingsstraat) zijn geen onderdeel van de opdracht. Het meewerken aan de uitvoering van deze werkzaamheden door middel van overleggen en het beschikbaar stellen van eventuele benodigde ruimte is wel onderdeel van de opdracht.

De opdracht dient bestekconform uitgevoerd te worden en bestaat tenminste uit:
 Uitwerken van het bestek tot werk- en productietekeningen;
 Uitvoeren en coördineren van bouwkundige en constructieve werkzaamheden;
 Uitvoeren en coördineren van elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden (incl. werkzaamheden t.b.v. transportinstallaties);
 Uitvoeren en coördineren van de realisatie van enkele vaste interieurmeubels;
 Uitvoeren van terreinwerkzaamheden ten behoeve van de binnentuin;
 Faciliteren van de bouwplaats en organiseren van de bouwlogistiek op, van en naar de bouwplaats;
 Communicatie en afstemming met stakeholders.

Het gebouw, MFA De Botter, moet een aansprekend bouwwerk worden op een centrale locatie in de wijk, met ‘Groen’ en ‘Onderscheidend’ als kernbegrippen. De eisen die aanbesteder aan de te realiseren nieuwbouw stelt, zijn neergelegd in het bestek, dat tegelijkertijd met de gunningsleidraad aan de geselecteerde gegadigden wordt gepubliceerd. Om gegadigden een indruk te geven van de eisen worden hieronder een niet-limitatief en onder voorbehoud van wijzigingen en nadere verduidelijking, de belangrijkste eisen opgesomd. Om de ambities van aanbesteder te bewerkstelligen moet het gebouw onder andere voldoen aan de volgende eisen:
 Minimaal energieneutraal (ENG);
 Gasloos;
 Onderhoudsarm t.a.v. exploitatie;
 Frisse Scholen klasse B.

Deze procedure betreft een Europese niet-openbare procedure.  Deze procedure verloopt in twee fases: de selectie- en de gunningsfase. De aan te besteden opdracht wordt in één perceel aanbesteed, omvattende bouwkundige (B), werktuigbouwkundige (W) en elektrotechnische (E) werkzaamheden. Het werk wordt in één perceel aanbesteedt om aanbesteder volledig te ontzorgen en zodat zij door middel van één aanspreekpunt kan communiceren met betrekking tot het werk. Na afronding van de selectiefase, worden de vijf geselecteerde gegadigden uitgenodigd om een inschrijving te doen voor de opdracht en ontvangen de geselecteerde gegadigden daartoe de gunningsleidraad. De inschrijving zal beoordeeld worden op basis van het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 19 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289161

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *