Realisatie landschap Campus Eemsdelta – Aanbestedingsnieuws

Realisatie landschap Campus Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta is verspreid over 33 dorpen en steden. De gemeente is in huidige vorm ontstaan op 1 januari 2021 uit de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Vanuit de versterkingsopgave is voor verschillende scholen gekozen voor nieuwbouw. Scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en ROC Noorderpoort krijgen op een nieuwe locatie een scholencomplex waar de verschillende scholen zijn gekoppeld. De campus wordt gebouwd op de plaats waar aan de Solwerderweg tot 2020 het verpleeghuis Zonnehuis Solwerd en bijbehorende zusterflat hebben gestaan. Na de sloop in 2020 is eind vorig jaar gestart met de bouw van de campus. De planning is dat de campus opent in het cursusjaar 2022-2023. Het projectgebied betreft een locatie in een bestaande schoolomgeving, waar een nieuwe school gebouwd wordt. Ten tijde van de
realisatie van het project is de nieuwe school nog in aanbouw en zal de bouw zich grotendeels in de afbouwfase bevinden. Voor de campus en bijbehorend terrein is er door de gemeente en de betreffende scholen voor gekozen om het gebied hoogwaardig aan te leggen met ruimte voor sport op het campusterrein.

Voor de aanleg van het terrein rondom het scholencomplex is de gemeente door middel van een nationaal openbare aanbesteding op zoek naar een aannemer. Het werk bestaat in hoofdzaak uit grondwerk, aanbrengen kabels en leidingen, verhardingen, groen en sport, een waterpartij met steiger en brug. Deze aanbesteding leidt tot een eenmalige opdracht welke bevestigd zal worden met een gunningsbrief. De werkzaamheden dienen uiterlijk aan te vangen in maart 2022. De school dient bij ingebruikneming op 1 september 2022 toegankelijk te zijn en gebruik te kunnen maken van de fietsparkeer- en sportfaciliteiten. Beplanting en enkele werkzaamheden aan de noordoostzijde van het terrein kunnen uitgevoerd worden als het scholencomplex in gebruik genomen is. De toegankelijkheid van de op het terrein aangesloten gebruikers dient gewaarborgd te worden. Tevens is onderdeel van de uitvraag het groenonderhoud de eerste drie jaar na planten en vijf jaar voor de bomen.
Het werk is nader vastgelegd in het bestek. Hierin is tevens de fasering van de oplevering van de verschillende deelgebieden door de bouwaannemer opgenomen evenals de voorwaarden die gesteld zijn aan de bouwaannemer m.b.t. beschikbaar stellen van terreinen, bouwverkeerroutes en puingranulaat.

Het terrein is openbaar toegankelijk. Er wordt een schouw georganiseerd. Het is verboden om buiten de schouw gebruikers te consulteren. De schouw vindt plaats op woensdag 22 december 2021. Aanmelding voor de schouw kan uiterlijk tot 15 december bij het in de leidraad opgenomen e-mail adres  Op basis van de aanmeldingen krijgt u nader bericht over tijdstip.

Bron: Tenderned dinsdag 7 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246282

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *