Realisatie kindcentrum de Terp Wieringerwerf – Aanbestedingsnieuws

Realisatie kindcentrum de Terp Wieringerwerf

Impressie: © Stg. Sarkon

Een groep initiatiefnemers (stuurgroep Bouw KC ”de Terp”) in Wieringerwerf werkt samen aan de ambitie om Campus de Terp te realiseren. Deze campus biedt een mix van sport, welzijn, kinderopvang en onderwijsfaciliteiten voor het dorp en de omgeving. Wieringerwerf kent vier basisscholen, waarvan drie basisscholen voor vervangende nieuwbouw in aanmerking komen, te weten:
– OBS De Triangel
– PCB Het Baken
– RKBS Don Bosco
– De partner in kinderopvang in dit kindcentrum is Kappio.
De te huisvesten scholen en kinderopvang maken deel uit van respectievelijk de bestuurlijke overkoepelende organisaties Stichting Surplus te Schagen, Stichting Kopwerk te Anna Paulowna, Stichting Sarkon te Den Helder en Kappio kinderopvang te Anna Paulowna. Stichting Sarkon is aangewezen als penvoerder. De vier besturen hebben een bouwheerovereenkomst ondertekend en de toekomstige aannemingsovereenkomst(en) zal ook door de vier partijen moeten worden ondertekend.

Partijen streven een optimale en duurzame samenwerking na tussen Primair Onderwijs (PO), Kinderopvang, Voortgezet Onderwijs (VO), het bedrijfsleven, sport, cultuur en welzijn. De campusgedachte – waarbij op actieve wijze het welbevinden en de gezondheid van inwoners “van 0 tot 100” in Wieringermeer wordt bevorderd – is een duurzame en geen vrijblijvende doelstelling. Partijen op Campus de Terp zetten zich ten volste in om de beoogde doelstelling na te streven. . Het gezamenlijk belang staat voorop en partijen spannen zich binnen hun maatschappelijke opgave tot het uiterste in om het doel van de samenwerking te realiseren. In het ontwerp Kindcentrum de Terp wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid,
energiebesparing en voldoet aan het PVE Frisse scholen en BENG.

Op basis van een ruimtelijk en technisch programma van eisen van het gezamenlijk bestuur en Kappio is een architectonisch bouwkundig ontwerp, bestek, een installatietechnisch ontwerp en bestek opgesteld door diverse adviseurs. Op basis van deze ontwerpen met bijbehorende bestekken dient de nieuwbouw te worden gerealiseerd. De projectlocatie is gelegen aan de Terpweg te Wieringerwerf.

Er is gekozen om het project in twee percelen te splitsen, te weten:
Perceel 1: Bouwkundige werken;
Perceel 2: Installatietechnische werken.

De aanbestede werkzaamheden betreffen het op basis van het ontwerp en bestek realiseren van de bouwkundige (perceel 1) en installatietechnische (perceel 2) werkzaamheden. Het is voor opdrachtgever van groot belang om binnen het beschikbare budget te blijven, daarom is besloten om het maximale realisatiebudget mee te geven aan de gegadigde. Voor perceel 1
bedraagt het maximaal realisatiebudget €4.800.000,- Voor Perceel 2 bedraagt dit €1.900.000,- De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De looptijd van de opdracht is de periode na contractondertekening tot de gebruiksklare oplevering.
De gebruiksklare oplevering dient in het vierde kwartaal van 2023 te hebben plaatsgevonden. De opdrachtgever is van plan de opdracht(en) te gunnen op basis van het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) door te gunnen op waarde.

Bron: Tenderned woensdag 6 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257883

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *