Ledverlichting provinciehuis Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Ledverlichting provinciehuis Utrecht

Foto: Pixabay.com

Het gebruik van ledverlichting is een onderdeel van het programma voor de verduurzaming van het provinciaal vastgoed. Voor opdrachtgever staat voorop dat zij streeft naar een vermindering van haar energieverbruik met middelen die het minst schadelijk zijn voor mens en milieu.  De opdrachtgever wil de bestaande binnenverlichting op de begane grond, 1e verdieping en werkverdiepingen 7 tot en met 18 vervangen. De opdracht betreft de levering, montage, het gebruiksklaar en werkend opleveren en tien jaar lang beheren en onderhouden van de gehele verlichtingsinstallatie in het Huis voor de provincie Utrecht,
Archimedeslaan 6 te Utrecht. Het hoofddeel van de levering bestaat uit vervanging van de huidige tl-verlichting door een led-retrofittoepassing, een kleiner deel omvat de vervanging van de huidige pl-verlichting door nieuwe armaturen voorzien van led.

Het doel van de opdracht in deze openbare aanbesteding is om de exploitatiekosten door levensduurverlenging te verlagen, de kosten voor energieverbruik naar beneden te brengen en het onderhoud aan de verlichting te vergemakkelijken. De vervanging dient in het tweede kwartaal 2022 te starten; de definitieve startdatum wordt bepaald in overleg. De totale oplevering dient uiterlijk plaats te vinden in het vierde kwartaal ’22. De opdracht bestaat uit het vervangen van zo’n 6000 lichtpunten (globaal: 50% retrofit – 50% nieuw), zowel op werkverdiepingen als in ruimten voor algemeen gebruik. Een opslag van 30% wordt nagestreefd. Een specificatie van de aantallen is opgenomen in het  Programma van Eisen. Aan in deze documenten genoemde aantallen en type lichtbronnen kunnen geen rechten worden ontleend.

Er is sprake van een leveringsovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst voor het onderhoud na de levering met een initiële looptijd van tien jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de dienstverleningsovereenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een
periode van steeds vierentwintig maanden. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

De aanbestedende dienst wil ondernemers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een schouw onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze bijeenkomst zullen potentiële inschrijvers de mogelijkheid hebben om de situatie op locatie te beoordelen. De bijeenkomst vindt plaats op 12 april 2022 10:00. Om praktische redenen worden ondernemers vriendelijk verzocht zich uiterlijk drie werkdagen van tevoren aan te melden door een Tenderned-bericht te sturen naar het contactpunt van deze aanbesteding onder vermelding van ‘Aanmelding schouw’, de naam van de onderneming en de aanwezige personen.

Bron: Tenderned woensdag 6 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258010

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *