Realisatie IKC De Brink Zwijndrecht – Aanbestedingsnieuws

Realisatie IKC De Brink Zwijndrecht

Impressie: © Gemeente Zwijndrecht

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Zwijndrecht betreft sloop, nieuwbouw en renovatie van IKC De Brink en bestaat uit de complete bouw- en installatiewerkzaamheden voor een nieuw IKC aan de Roerdompstraat (400 m2 BVO) in Zwijndrecht e.e.a.  met behoud van het kinderdagverblijf met een kenmerkende gewaaierde vorm. De nieuwbouw (2.000 m2 BVO) voegt 13 klaslokalen toe, alsmede 2 BSO-ruimten, dat samen met het kinderdagverblijf verder gaat als IKC voor
kinderen van 0 tot 13 jaar.

Opdrachtgever nodigt u uit voor een aanwijzing ter plaatse op 4 juli 2023. U dient zich voor 03 juli 2023 uiterlijk voor 12:00 uur aan te melden via de berichtenfunctie van Tenderned. De aanwijzing ter plaatse vindt plaats op het volgende
bezoekadres:
IKC De Brink
Roerdompstraat 5
3334 AG Zwijndrecht
De procedure van de aanwijzing ter plaatse is als volgt:
a. de inschrijver mag via de vragenfunctie van Tenderned vragen indienen voorafgaand aan de aanwijzing ter plaatse;
b. de inschrijver mag gedurende de aanwijzing geen vragen stellen;
c. de inschrijver dient alle vragen te stellen via de vragenfunctie van Tenderned. Alleen de vragen die via de vragenfunctie van Tenderned zijn gesteld worden geanonimiseerd beantwoord en met een Nota van inlichtingen gepubliceerd op Tenderned. Op geen andere manier kunnen er rechten worden ontleend aan de antwoorden. Er zal geen proces verbaal van de aanwijzing ter plaatse worden opgesteld.

De aanbesteding vindt plaats overeenkomstig de Europese openbare procedure. Op basis van de laagste prijs besluit de aanbestedende dienst aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund. De reden om niet op de BKPV maar
op laagste kosten te gunnen is dat er op de kwalitatieve punten niet of nauwelijks onderscheidend vermogen mogelijk is. Er wordt gebruik gemaakt van een tot op detailniveau in STABU-systematiek omschreven gebouw, waarbij het niet realistisch is, dat een onderling verschil in kwaliteit, tussen de verschillende inschrijvers, zorgt voor een wezenlijk verschil in de gunning.

Bron: Tenderned zaterdag 24 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301766

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *