Middelgrote veegmachine Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Middelgrote veegmachine Purmerend

Foto: Entreeding.com (bewerkt)

Deze aanbesteding van de gemeente Purmerend betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier voor het leveren van een nieuwe middelgrote veegmachine inclusief garantie. De gemeente is op dit moment in bezit van één
veegmachine. Dit voertuig zal vervangen moeten worden. Het te leveren voertuig heeft een maximale breedte van 200 cm exclusief spiegels en borstels, heeft een maximaal GVW van 11.500 kg, een hoogte van maximaal 2,7 meter, een netto laadvermogen van minimaal 5000 kg.  Geluidproductie buiten de veegmachine gemeten volgens richtlijn 2000/14/EC mag niet hoger zijn dan 80 dB(A) (een lager geluidsniveau is wenselijk). Het voertuig dient voorzien te zijn van automatische vetsmering en het voertuig moet al het straatvuil/zand/onkruid/bladeren e.d. met een minimale snelheid van vijf km/u goed opzuigen. Voor de overige eisen zie het programma van eisen en de wensenlijst.

De af te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar. De verwachte ingangsdatum
is 1 juli 2023 en de raamovereenkomst eindigt alsdan op 30 juni 2027. Daarnaast biedt de overeenkomst de mogelijkheid om deze met tweemaal voor één jaar te verlengen, dit onder gelijkblijvende voorwaarden. Hoewel tijdens dit schrijven het nog niet aan de orde is, heeft de gemeente de mogelijkheid binnen de af te sluiten raamovereenkomst een tweede middelgrote veegmachine aan te schaffen. Aan dit gegeven kunnen geen rechten ontleend worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat binnen de contractperiode andere aan de gemeente gerelateerde organisaties gebruik kunnen maken van de af te sluiten overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties met een gemeenschappelijke regeling samen met de gemeente. Hoewel de
mogelijkheid bestaat is er op dit moment nog geen aanleiding dat dit op korte termijn daadwerkelijk staat te gebeuren.

NDR: Dooie mus dus.

De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure. De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) heeft gedaan komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.
Emvi is de verzamelnaam voor drie gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitsverhouding, levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en laagste prijs. Voor deze aanbesteding is gekozen voor beste prijs-kwaliteitsverhouding.
De reden hiervoor is dat de gemeente een product wil met een hoog gebruiksgemak, kwaliteit en een marktconforme prijs.

Bron: Tenderned donderdag 22 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301594

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 juni 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *