Tijdelijke huisvesting OBS De Bijenkorf Houten – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting OBS De Bijenkorf Houten

Foto: Starcabin.nl

De gemeente Houten en Openbaar Onderwijs Houten (OOH) hebben het voornemen tijdelijke huisvesting te realiseren bij OBS “De Bijenkorf” aan de Riddersborch 143 te Houten. Het programma van eisen van de tijdelijke huisvesting, de opdracht, betreft in hoofdlijnen het realiseren, onderhouden en verwijderen van deze tijdelijke huisvesting waarna het terrein weer in oorspronkelijke staat terugbrengen/opleveren.

Het programma omvat met name de huur van twee groepslokalen, een entreehalletje met toiletruimten en bergruimte en een verbindingssluis om de units te verbinden met het bestaande schoolgebouw. Indicatief zal de oppervlakte van de tijdelijke huisvesting volgens het PvE circa 140 m² BVO exclusief verbindingssluis bedragen. De looptijd van de overeenkomst zal naar verwachting vijf jaar zijn, verlenging van de huurperiode kan evenwel door omstandigheden, voor een nu niet te voorziene periode, zeker aan de orde zijn. Het programma van eisen, opgesteld door Team Sygma te Eindhoven, maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten die in de inschrijvingsfase wordt verzonden aan de geselecteerde partijen die worden uitgenodigd voor het maken van een inschrijving.

De aanbesteder heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese niet-openbare procedure.
De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de Selectiefase en de Inschrijvingsfase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen een aanmelding mag indienen. Op basis van de beoordeling van dit verzoek tot deelneming (aanmelding) worden de gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de inschrijvingsfase. De ingediende inschrijvingen worden beoordeeld door één of meer, nader samen te stellen, brede beoordelingscommissie(s).

Bron: Tenderned woensdag 25 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262334

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *