Realisatie en onderhoud huis voor de stad Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Realisatie en onderhoud huis voor de stad Amersfoort

Impressie: © Gemeente Amersfoort

De gemeente heeft het voornemen aannemers te contracteren om een nieuw stadhuis (ca. 22.000 m2 bvo) te realiseren en te onderhouden. Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat het nieuwe stadhuis zal worden ontwikkeld op de Trapeziumlocatie. Op 23 december 2021 volgde een raadsbesluit Schets Ontwerp plus uitvoeringskrediet. Inmiddels zijn de voorbereidingen volop gestart, en dat heeft geresulteerd in een ambitiedocument: Een huis voor de stad Amersfoort, de selectie van een integraal ontwerpteam en de uitwerking van een definitief ontwerp die begin oktober 2022 is vastgesteld. Het definitief ontwerp van het huis voor de stad is gebaseerd op de ambities van de gemeente: een toekomstbestendig gebouw waar ontmoeting centraal staat. De Trapeziumlocatie ligt aan de noordzijde van het spoor, tussen de binnenstad en het station. De locatie biedt goede mogelijkheden om een gastvrij huis voor de stad op een goed zichtbare, bereikbare en centrale plek in Amersfoort te realiseren. Een stadhuis op de Trapeziumlocatie heeft het meeste draagvlak
onder inwoners en gemeenteraad en kan het gebied rondom de Nieuwe Poort een positieve impuls geven. De trapeziumlocatie maakt deel uit van een grotere ontwikkeling aan de noordzijde van het spoor, genaamd Langs Eem en Spoor, die bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. In dit gebied zijn de komende jaren ca. 3.000 woningen voorzien. De ontwikkeling biedt de kans om een nieuw stuk stad toe te voegen aan Amersfoort met een meer stedelijk karakter. Een divers, modern en gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt. Vijf thema’s staan centraal: werken aan een stedelijke identiteit met een hoge woondichtheid, een goeie mix van wonen, werken en voorzieningen
realiseren, aandacht voor het toevoegen van kwalitatieve openbare ruimte en verbindingen, experimenteren met andere manieren van mobiliteit en duurzaamheid. Het aanpassen van verkeersknooppunt de Nieuwe Poort en het toevoegen van verblijfskwaliteit vormt onderdeel van de ontwikkeling en is van belang voor het nieuwe stadhuis.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling. Er worden drie gegadigden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Het object van aanbesteding betreft de integrale uitvoeringsopdracht van de nieuwbouw van het Huis voor de Stad in Amersfoort. De opdracht bestaat uit de volgende fases:
1 Het landschap is beperkt tot de daktuin en de randen langs het gebouw.
– Fase 1: UO-fase (uitwerking TO / bestek naar een UO);
– Fase 2: uitvoeringsfase (realisatie van het werk); en
– Fase 3: onderhoudsfase (onderhoud voor een periode van twintig jaar).

De opdracht wordt in één perceel aanbesteed, waarin de volgende disciplines zijn vertegenwoordigd:
bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek, transportinstallaties en landschap.

Bron: Tenderned vrijdag 11 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278783

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *