Cateringdienstverlening Eerste Kamer – Aanbestedingsnieuws

Cateringdienstverlening Eerste Kamer

Foto: Pexels.com

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De (75) Kamerleden en/of fractiemedewerkers zijn (deeltijd) aanwezig, maar ook met enige
regelmaat ambtenaren en staatssecretarissen vanuit de Tweede Kamer en de Ministeries. Naast de politieke partijen, zijn ook de medewerkers van de Directie Inhoud en de Directie Organisatie aanwezig.  De aanleiding voor deze Europese aanbesteding is het feit dat de huidige overeenkomst voor cateringdienstverlening ten behoeve van de Eerste Kamer per 1 augustus 2023 expireert. Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van één overeenkomst voor cateringdienstverlening die aansluit bij de visie van de Categorie Consumptieve Dienstverlening en waarbij wordt voldaan aan de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Elke dinsdag (en een enkele keer ook op maandag) vindt er bij de Eerste Kamer een plenaire vergadering plaats. Eerste Kamerleden, fractiemedewerkers en medewerkers van de Eerste Kamer zijn op deze dag aanwezig en maken op deze dag gebruik van een lunch en een diner, beide in buffetvorm aangeboden. Voorafgaand aan de vergadering of tussen de vergaderingen door, wordt er een lunchbuffet aangeboden. Vaak start de plenaire vergadering om 13:30 uur, maar ook regelmatig om 10:00 uur in de ochtend. Het is sterk afhankelijk van het type debat wat gevoerd wordt in de plenaire
zaal hoe laat de lunch en het diner daadwerkelijk plaatsvinden.

Op de locatie van opdrachtgever vinden jaarlijks een aantal bijeenkomsten, recepties, borrels en diners plaats in de vergaderzalen en/of in het restaurant. De bijeenkomsten vinden op werkdagen plaats tijdens de openingstijden van de locatie, maar ook soms ’s-avonds. Eén à twee keer per jaar is er behoefte aan banqueting in het weekend.Opdrachtgever onderscheidt hiervoor de volgende soorten dienstverlening:
o Vergaderservice (broodjeslunch en/of koffie- thee service).
o Maatwerk activiteiten (alle overige activiteiten op basis van maatwerk)

Uitgangspunt voor het verstrekken van bittergarnituren en frisdranken is dat dit in het kader van het Overheidsniveau Gezonde Catering aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen dient plaats te vinden. Maatwerk zal op basis van een offerteaanvraag plaatsvinden. De te hanteren uurtarieven voor maatwerk zijn in beginsel gelijk aan de uurtarieven zoals aangeboden bij de inschrijving.

In het kader van de te organiseren officiële bezoeken (werkbezoeken en collega’s vanuit het buitenland) en andere representatieve activiteiten door de Eerste Kamer, kan met zekere regelmaat op de locatie om hoogwaardige catering worden verzocht voor een klein aantal gasten. De kwaliteit van de maaltijden en de algehele verzorging is daarmee een zaak van staatsbelang. Hoogwaardige catering is de professionele georganiseerde verzorging van maaltijden op een kwalitatief hoog niveau, zowel wat betreft het voedsel en de drank als de ambiance. Het gaat hierbij om catering van zeer hoge kwaliteit. De cateraar moet in staat zijn de dienstverlening op kwalitatief hoog niveau en passende wijze te kunnen uitvoeren.

De aanbestedende dienst biedt de mogelijkheid aan inschrijver om locaties te bezichtigen. De bezichtigingen vinden plaats op woensdag 23 november 2022 10:00 uur, Kazernestraat 52 Den Haag. Voor deelname aan de schouwronde kunt u zich tot uiterlijk 18 november 2022 17:00 uur aanmelden via ‘Berichten’ op Tenderned, onder vermelding van naam, contactgegevens van de afgevaardigde en de te bezoeken locatie. Tijdens de schouwronde mogen er uitsluitend foto’s worden genomen van het restaurant en de keuken. Let op! Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van vier jaar met, éénzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, viermaal de optie tot verlenging van één jaar. De geschatte omvang van de opdracht van €3.400.000,- excl. btw (voor de gehele contractperiode van acht jaar), is onder andere gebaseerd op de historische spendanalyse.

Bron: Tenderned vrijdag 11 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278704

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *