Realisatie centrale speelplek Klein Zundert – Aanbestedingsnieuws

Realisatie centrale speelplek Klein Zundert

Illustratie: ©Gemeente Zundert

De gemeente Zundert en Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) willen de buitenruimte rondom de nieuwe Sint Antoniusschool in Klein Zundert samen vorm gaan geven. Voor deze aanbesteding werken beide organisaties samen, maar is de gemeente penvoerder. De aanbestedende dienst is van plan de opdracht voor de aanleg van de centrale speelplek bij de Sint Antoniusschool in Klein Zundert samen met SPOZ aan te besteden.

Met de bouw van de nieuwe St Antoniusschool in Klein Zundert speelt ook het vraagstuk hoe het schoolplein eruit komt te zien. De grijze speelpleinen van weleer met een enkel speeltoestel zijn niet meer van deze tijd. Tegenwoordig wordt het buitenspelen, buiten leren en ontdekken steeds belangrijker, juist om te voorkomen dat kinderen alleen nog achter (beeld)schermen zitten en weinig sociaal contact hebben buiten school en thuis. Een mooi moment om het nieuwe speelbeleid concreet te maken voor de kern Klein Zundert. Ook voor ouders en opa’s/oma’s biedt dit straks een mooie plek om te bewegen en te ontmoeten.
Om de wensen van de kinderen, leerkrachten, omwonenden, gehandicaptenplatform, KBO, dorpsraad en andere betrokkenen mee te kunnen nemen in de nieuwe speelplek is in de zomer van 2023 een participatie traject doorlopen. Diverse sessies met de verschillende doelgroepen hebben leuke ideeën opgeleverd. Met deze ideeën is een creatief team aan de slag gegaan. Door de uitgangspunten van het speelbeleid te combineren met de wensen die zijn opgehaald is een schetsontwerp opgesteld voor een mooie groene speel-, leer- en ontmoetingsplek.

De Sint Antoniusschool wordt op dit moment nieuw gebouwd op de oude locatie aan de Klein Zundertseweg in Klein Zundert. De school, lees het bestuur van SPOZ, is bouwheer voor de school. De aannemer is VBbouw. De planning van de bouw is om eind november 2024 het gebouw op te leveren. Deze dient dan nog ingericht te worden en een deel van de inrichting wordt vanuit de tijdelijke huisvesting over verhuisd. Streven is om na de kerstvakantie in het nieuwe jaar 2025 te starten in het nieuwe schoolgebouw.

Het project voor realisatie van de centrale speelplek bij de St Antoniusschool Klein Zundert bestaat uit devolgende onderdelen:
1) Infra
2) Speeltoestellen
3) Groenaanleg

De projectgrenzen liggen tussen de Klein Zundertseweg, Stuivezandseweg, Piet Mertenshof en de KBO Levenslust aan de Klein Zundertseweg 60-68-70. De infra voor de parkeerplaatsen en stoepen aan de Stuivezandseweg en Piet Mertenshof zijn uitdrukkelijk geen onderdeel van deze opdracht.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een gunningsfase.

Bron: Tenderned woensdag 29 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337890

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 30 mei 2024

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *