Rapport “Publieke waarden en rechten ICT aanbestedingen” gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Rapport “Publieke waarden en rechten ICT aanbestedingen” gepubliceerd

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in maart 2022 een rapport opgesteld over Publieke waarden en rechten ICT Aanbestedingen, dat gisteren is gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. In de handreiking wordt stapsgewijs uiteengezet hoe men door het verwerven van bepaalde rechten publieke waarden kan verwezenlijken bij het inkopen van ICT. De focus ligt hierin op ICT met een maatschappelijke betekenis.

1. De code goed openbaar bestuur uit 2009
De code goed openbaar bestuur benoemt zeven beginselen: openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording. “Openheid”, zo benoemt de code, “betekent in ieder geval dat het bestuur open is over procedures en besluiten. Ook maakt het bestuur relevante informatie toegankelijk.”
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/gedragscode-openbaar-bestuur.
2. De code goed digitaal openbaar bestuur uit april 2021
De code goed digitaal openbaar bestuur benoemt drie fundamenten – democratie, rechtsstaat en bestuurskracht. Deze fundamenten vult zij in met principes die zij toepast in de context. Zo vraagt de rechtsstaat om procedurele rechtvaardigheid en dat impliceert onder
meer uitlegbaarheid van het digitale proces. En zo vraagt bestuurskracht om verantwoordelijkheid en bestuurskwaliteit en dat impliceert wendbaarheid van haar digitale infrastructuur. De code goed digitaal bestuur benoemt bij de “voorbeelden van organisatorische acties
om deze waarden te borgen” expliciet de rol van open source software bij aanbestedingen. Dit om te zorgen dat de organisatie niet afhankelijk wordt van een specifieke leverancier.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/30/code-goed-digitaal-openbaar-bestuur.
3. De beginselen van behoorlijk bestuur, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, de Europese code voor goed administratief gedrag en het recht op goed bestuur uit artikel 41 van het EU-Handvest van de grondrechten.
In de kern beschrijven deze beginselen wat we rechtvaardig vinden in relaties met grote machtsverschillen, zoals die tussen overheid en burger19. Dit zijn tevens eisen die we stellen aan organisaties wanneer ze besluiten nemen. Een organisatie is verantwoordelijk voor zo’n besluit. Dat betekent onder meer dat die beslissing, en het proces dat ertoe heeft geleid, navolgbaar moet zijn. Er is geen algemene en onverkorte plicht uit af te leiden tot technische transparantie, maar afhankelijk van de context kan die plicht er wel zijn20. En daarnaast is er altijd het bestuurlijke risico dat een rechterlijk uitspraak dwingt tot technische transparantie aan procespartijen.
Naar het inzicht van de redactie van Aanbestedingsnieuws is de Handreiking erg abstract en focust voor een belangrijk gedeelte op de vraag wat nu precies wordt ingekocht. Als je niet weet wat je koopt, waarom koop je het dan? Op het personele vraagstuk dat steeds speelt bij de aanschaf van ICT en het bijbehorend personeel, gaat het rapport niet in. Borgen van kennis in organisaties blijft dan ook altijd een stiefkindje van het Aanbesteden. Maar het kan wel van belang zijn om vast te stellen bij een inkoop welke publieke waarden er concreet mee gemoeid zijn om proberen die al bij de uitvraag ook te borgen in het proces,.
Klik hier om het rapport te downloaden:
Bij het rapport hoort onder meer de volgende visual.

 

©Binnenlandse Zaken 2022

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *