Raamovereenkomst verwijderen bomen Meierijstad – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst verwijderen bomen Meierijstad

Foto: Pexels.com

De gemeente Meierijstad heeft een aanbesteding geplaatst voor een raamovereenkomst Raamovereenkomst Verwijderen bomen en herplanten bomen, periode 2020-2023’. Omdat het voornamelijk het rooien van bomen betreft en slechts indien van toepassing het herplanten hebben we dit in de titel laten vervallen. De gemeente Meierijstad is een Nederlandse gemeente, die per 1 januari 2017 werd ingesteld door fusie van drie gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De gemeente Meierijstad heeft circa 80.000 inwoners en heeft via de A50, N279 en de Zuid-Willemsvaart een goede logistieke ontsluiting binnen Brabant, Nederland en Europa.

De voormalige gemeenten Schijndel en Veghel hadden voor de fusie van 1 januari 2017 al gezamenlijk een overeenkomst voor deze werkzaamheden. De gemeente Sint-Oedenrode verrichtte de werkzaamheden in eigen beheer. Na het aflopen van deze overeenkomst is middels een tijdelijke meervoudig onderhandse aanbesteding in de werkzaamheden voorzien. Nu deze overeenkomst afgelopen is, wil de gemeente voor het gehele grondgebied van de gemeente Meierijstad een raamovereenkomst sluiten, Het kenmerk van een raamovereenkomst is, volgens de aanbesteder, dat de aanbestedende dienst niet of slechts bij benadering een beeld heeft van de te verwachte contractwaarde gedurende de looptijd van de overeenkomst. In deze raamovereenkomst is op basis van ervaringen uit het verleden getracht een zo goed mogelijk beeld te
geven voor de komende vier jaar. De verwachte hoeveelheden voor deze periode zijn opgenomen in de RAW-Raamovereenkomst, maar op basis van ervaringen uit het verleden wordt verwacht dat gedurende de looptijd van de overeenkomst circa 3000 bomen moeten worden gerooid. De totale hoeveelheid bomen in de gemeente, waarvan het beheer in handen is van de gemeente is circa 115.000 stuks. Zonder herplant impliceert dat gedurende de raamovereenkomst rond 10% van het arsenaal aan bomen wordt gerooid.

Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Meierijstad een overeenkomst te sluiten voor het kappen van bomen en indien van toepassing ook het herplanten van bomen. De raamovereenkomst omvat zowel reguliere, planmatige kapwerkzaamheden als ook kapwerkzaamheden in verband met
calamiteiten Door middel van deze aanbesteding wil het gemeentebestuur van de gemeente Meierijstad komen tot een overeenkomst met één partij.

Bron: Tenderned 21 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178425

De gemeente Meierijstad werkt sinds kort aan een bomenplan in de gemeente.  

De waarde van Bomen
Bron: Gemeente Meierijstad

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *