Raamovereenkomst renovatie poldergemalen 2020-2024 Delfland – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst renovatie poldergemalen 2020-2024 Delfland

Foto: Hoogheemraadschap van Delfland (bewerkt)

Hoogheemraadschap van Delfland staat voor een grote onderhoudsopgave ten aanzien van de poldergemalen binnen het beheersgebied van Delfland. Om deze grote opgave uit te kunnen voeren wil Delfland de werken met een raamovereenkomst in de markt zetten.
Het doel van deze raamovereenkomst is om tijdens deze aanbestedingsprocedure al een groot aantal voorwaarden overeen te gekomen waaronder toekomstige deelopdrachten gegund worden (zoals eenheidsprijzen, opslagpercentages, kwaliteit, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, etc.). Dit zal worden vastgelegd in de raamovereenkomst en twee nadere uitvragen. Hierdoor is bij toekomstige deelopdrachten snel een eenvoudig offerte- en gunningstraject te doorlopen. Deze raamovereenkomst zorgt ervoor dat het team Water
Systemen op een efficiënte wijze de jaarlijkse hoeveelheid renovaties van poldergemalen kan verwezenlijken.

Het opdrachttype is een raamovereenkomst op basis van nadere opdrachten onder de UAVGC 2005 voor het efficiënt realiseren van renovaties roldergemalen, om het peil in de verschillende peilgebieden beter te kunnen reguleren of te kunnen garanderen, op diverse
nader te bepalen locaties binnen het gehele beheersgebied van Delfland. Gezien de grote opgave hoopt Delfland, naast de verwachte omvang, een versnelling te kunnen realiseren, mede hierom wordt de UAV-GC van toepassing verklaard. 
De verwachte opgave voor het team Watersystemen is op dit moment ongeveer gemiddeld 5-10 gemalen per jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst. Met deze hoeveelheid verwacht het team Watersystemen een gemiddelde jaarlijkse raming ter waarde van circa €1.500.000 excl. btw aan maatregelen via verschillende deelopdrachten te realiseren. De diverse deelopdrachten lopen in raming zeer uiteen, maar zullen naar verwachting kleiner
dan € 350.000,- zijn, enkele uitzonderingen daargelaten. De momenteel verwachte omvang van de raamovereenkomst zal €8.000.000,- zijn.
De ambitie voor het aantal te renoveren gemalen ligt echter hoger en Delfland hanteert een maximale waarde van de raamovereenkomst van €12.000.000. Deze ambitie wordt echter alleen haalbaar als binnen de raamovereenkomst de hierboven genoemde versnelling van de
doorloop kan plaatsvinden, zonder dat de kwaliteit in het geding komt.
Het streven is om de nadere opdrachten op basis van omzet gelijkmatig onder de raamcontractanten te verdelen. De opdrachten kunnen wisselen in grootte en complexiteit, waarbij de continuïteit moet worden gewaarborgd. Mede hierom is gekozen voor een poel van vier raamcontractanten.

De raamovereenkomst gaan naar verwachting voorjaar 2021 in en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid voor Delfland om de raamovereenkomst tweemaal met één  jaar te verlengen. De maximale looptijd wordt hierdoor vier jaar.

De werkzaamheden per deelopdracht bevatten in de basis relatief eenvoudige voorbereidings-werkzaamheden zoals het maken van detailtekeningen en berekeningen, alsmede de realisatiewerkzaamheden, zoals het slopen, aanbrengen, nieuwbouwen, opknappen, herstellen, verbeteren, vervangen en veilig maken van diverse bestaande objecten ten aanzien van de civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische componenten. Op basis van de onderlinge evaluaties en inschatting van Delfland kan de ontwerpcomponent binnen de deelopdrachten groter worden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst.

Bron: Tenderned 5 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207483

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *