Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven west – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven west

Foto: Google Streetview

De raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven West 608342101 bestaat in hoofdzaak uit .

  • het maaien van schrale grasvelden in een stedelijke omgeving;
  • het verzamelen en afvoeren van maaisel;
  • het snijden van graskanten;
  • het maaien van watergangen, vijvers en wadi’s;
  • het maaien van riet;
  • bijkomende werkzaamheden.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het werk is gelegen in stedelijk gebied in de stadsdelen Gestel en Strijp en bestaat uit een zeer groot aantal relatief kleine objecten. Aannemer kan zich door gebruik van Geovisia en bijv Google Street View een beeld vormen van vrijwel alle objecten.


De Aannemer dient er rekening mee te houden dat het werk is gelegen in een gebied met een hoge verkeersdruk en hoge parkeerdruk.
Ook dient de a
annemer er rekening mee te houden dat het werk in  de te maaien objecten een relatief groot aantal objecten voorkomt zoals daar zijn verkeersborden, bomen, rioolputten, lichtmasten, hekwerken, geleiderail en anti-parkeervoorzieningen en dat het aantal daarvan kan variëren gedurende de looptijd van het bestek. de aannemer dient er rekening mee te houden dat niet alle objecten te bewerken zijn met groot materiaal zoals bijvoorbeeld gebruikt wordt langs autosnelwegen en provinciale wegen. De aannemer wordt geacht een aan het beheer van stedelijk schraal gras aangepast machinepark ter beschikking te hebben en een aan een stedelijke omgeving aangepaste werkmethode te hanteren.

D aannemer dient bij zijn inschrijving een prijspeil te hanteren dat tenminste is gebaseerd op de hierboven genoemde aandachtspunten.
De gemeente Eindhoven is niet gehouden aan het daadwerkelijk verstrekken van deelopdrachten overeenkomend met de omvang van de inschrijvingssom. Gelet op het verleden is de maximaal geraamde waarde van de opdracht inclusief de mogelijke verlengingen (totaal vier jaar) €1.040.000,-. Aan bovengenoemd bedrag kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
De raamovereenkomst start op 1 januari 2021. De overeenkomst beslaat een termijn van twee jaren (tot en met 31 december 2022). De overeenkomst kan maximaal twee keer met één kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *