Raamovereenkomst fotografie 2021-2025 ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst fotografie 2021-2025 ‘s-Hertogenbosch

Foto: pixabay.com/SplitShire

De gemeente ’s-Hertogenbosch is op zoek naar ondernemers die in staat zijn foto’s te nemen en te bewerken voor zeer uiteenlopende opdrachten, zowel in vorm, omvang als complexiteit. De gemeente ‘s-Hertogenbosch staat middenin de samenleving en werkt voor diverse doelgroepen. Voor deze doelgroepen ontwikkelt zij communicatiemiddelen in de meest brede zin van het woord. Om deze middelen te ondersteunen of om een losstaande boodschap te ondersteunen, zijn goede,
duidelijke foto’s een essentieel onderdeel. Foto’s ondersteunen diverse middelen, boodschappen naar diverse doelgroepen. Dit betekent dat er ook diverse disciplines gevraagd worden. De gemeente ’s-Hertogenbosch verdeelt fotografie in
de hieronder staande onderdelen:
1. Portretfotografie: menselijk gelaat/mens(en) als persoon staat centraal.
2. Architectuur en landschapsfotografie: fotografie van gebouwen, landschappen en openbare ruimte.
3. Reclame- en studiofotografie.
4. Reportagefotografie: op verhalende wijze een onderwerp in beeld brengen. Bijvoorbeeld foto’s van werkzaamheden van de gemeente, een medewerker bij het werk volgen, sociale onderwerpen fotograferen etc.
5. Evenementen:
a. Interne evenementen: jubilarissen, receptie etc. waarbij alleen de medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch aanwezig zijn;
b. Externe evenementen: allerlei bijeenkomsten waarbij ook “buitenstaanders” (bewoners/gasten etc.) aanwezig zijn bijvoorbeeld open dagen van diverse afdelingen, congressen, symposia.
6. Sportfotografie: sporters in actie, vastleggen van dynamiek.

De aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst sluiten met fotografen die;
– ervaring hebben met het fotograferen van een of meerdere van bovenstaande onderdelen;
– ervaring hebben met het (waar nodig) bewerken van fotomateriaal. *

– in staat zijn om binnen één uur binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, op locatie te kunnen zijn;
– bereidheid om ook voor slechts één foto te fotograferen;
– de opdrachtnemer kan aantoonbaar met verschillende doelgroepen samenwerken.
De opdrachtgever verwacht dat opdrachtnemers binnen de raamovereenkomst bij opdrachten eventueel samenwerkingsverbanden aangaan met andere leveranciers van de opdrachtgever. Denk hierbij aan tekstschrijvers, vormgevers, filmmakers, organisatoren van evenementen en communicatieadviseurs. Zo kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemers optimaal gebruikmaken van specialistische kennis en ervaring

* Onder bewerken verstaat de opdrachtgever in dit verband het doen van kleine aanpassingen waarbij de basis van de foto blijft bestaan. Hieronder valt bijvoorbeeld het aanpassen van rode ogen, lichter of donkerder maken van de foto etc. Hieronder valt niet beeld- of fotomanipulatie zoals bijvoorbeeld een klein onderdeel van een foto gebruiken in een andere foto;

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met die inschrijvers die voldoen aan alle gestelde eisen en selectiecriteria en zich hebben geconfirmeerd aan de door de opdrachtgever gestelde tarieven. Per opdracht bepaalt opdrachtgever welke fotograaf uit de poule wordt uitgenodigd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor een opdracht binnen de raamovereenkomst altijd maar één fotograaf wordt uitgenodigd. De opdracht betreft dus een raamovereenkomst. De overeenkomst voor onderhavige opdracht gaat in op 1 juli 2021 en eindigt op 3o juni 2025.

Bron: Tenderned 22 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222878

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *