Herinrichting en groot onderhoud De Mient Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting en groot onderhoud De Mient Den Haag

Een deel van het projectgebied. Foto: Google Streetview

Deze niet-openbare aanbesteding betreft de herinrichting en groot onderhoud op en rond De Mient. Hierbij wordt het
riool vervangen alsmede een herinrichting die leidt tot extra parkeerplaatsen. Naast de mogelijkheid om aan de parkeeropgave te kunnen voldoen, voorziet dit plan in een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder de verblijfskwaliteit van het winkelgebied aan de Appelstraat. De scope omvat onder meer: Groot onderhoud tussen Kamperfoeliestraat en Laan van Eik en Duinen. Op een deel van de Mient dat aansluit op het herinrichtingsproject, het gedeelte tussen de Kamperfoeliestraat en Laan van Eik en Duinen blijkt groot onderhoud nodig dat bij de uitvoering wordt meegenomen. Het werk in het groot onderhoudsdeel Mient, kenmerkt zich door groot onderhoud van de geasfalteerde rijbaan. Het werk in het herinrichtingsdeel Mient, zoals vastgesteld door de Raad, kenmerkt zich door een aantal ingrepen:
Zo betreft het, het vervangen van de riolering en huisaansluitingen. Het werk in het aansluitende deel tussen de Kamperfoeliestraat en de Laan van Eijk en Duin omvat groot onderhoud asfalteren. Hier zijn geen  rioolwerkzaamheden.
 Verder moet het aantal parkeerplaatsen, nu 304, met 70 nieuwe parkeerplaatsen worden uitgebreid. Naast de parkeeropgave wordt de herinrichting aangegrepen om de verblijfskwaliteit te verbeteren. Zo worden in het winkelgebied van de Appelstraat juist parkeerplaatsen verwijderd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de voetganger. Op andere plekken is juist ruimte gevonden om parkeerplaatsen toe te voegen. Ook is in de Albardastraat gekozen voor een kwaliteitsverbetering door een afwaardering naar 30km/h. Daarnaast wordt het langsparkeren aan de Mient gemaximaliseerd met inachtneming van de aanwezigheid van afdoende kwalitatief groen. Vanuit een verkeerskundig perspectief wordt de inrichting van de kruisingen geoptimaliseerd. Dit is bewerkstelligd met onder andere vereenvoudigde voorrangssituaties met inritconstructies, betere inpassing van rijcurven en zichtlijnen, toevoeging van middenbermen, inpassing van voldoende opstelruimte en het inpassen van voetgangersoversteekplaatsen. Tevens worden in het kader van
verkeersveiligheid extra drempels toegevoegd. De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘Gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter invulling en bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt in de 2e fase gehanteerd: de beste prijs-kwaliteit verhouding. 

Ondanks de inspanning zo veel mogelijk bomen te behouden kan niet worden voorkomen, zegt de gemeente, dat een aantal bomen gekapt worden. Dit komt met name door de slechte omstandigheden waarin deze bomen verkeren (beheer) en de rioolvervanging. Het gaat hierbij om maar liefst 156 bomen, die gekapt gaan worden voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. De bewoners aan de Mient zijn het er absoluut niet mee eens en hebben de te kappen bomen voorzien van een geel pamflet. Die uitbreiding van parkeerplaatsen speelt al langer in de wijk. Eerst wilde men dit kunstje uithalen aan de Laan van Meerdervoort, maar door de hevige protesten is dat afgeketst. Nieuwe poging nu blijkbaar aan de Mient hemelsbreed 435 m verder. Het lijkt wel of Den Haag, dat zijn historie zo graag sloopt, uit het verleden niet veel lering trekt. Zo zijn er voor het rijdende verkeer vele doorbraken geweest die nu geen betekenis meer hebben. Grote Marktstraat, Hofweg, Kettingstraat( Stalsteeg), Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Vondelstraat, de nodeloze doorbraak aan de Paviljoensgracht, het fiasco van het Prins Bernhard viaduct en dat zijn nog maatregelen voor het rijdend verkeer. Het gestalde vervoer heeft vele monsterlijke parkeergarages opgeleverd. 

Bron: Tenderned 22 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222899

Meer over de bomen. https://www.omroepwest.nl/nieuws/4053869/Scharminkels-of-niet-bomen-langs-de-Haagse-Mient-worden-gekapt

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *