Raamovereenkomst boombeheer 2021-2023 Soest – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst boombeheer 2021-2023 Soest

Foto: Pexels.com

De aanbesteder, de gemeente Soest, is op zoek naar een opdrachtnemer voor het uitvoeren van het boombeheer binnen de gemeente.
De aanbesteder is op zoek naar één opdrachtnemer met wie zij een raamovereenkomst zal aangaan. Op basis van de raamovereenkomst kan de aanbesteder aan de opdrachtnemer deelopdrachten verstrekken voor werkzaamheden die vallen onder het boombeheer. Om een opdrachtnemer te selecteren organiseert de aanbesteder een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Snoeiwerkzaamheden aan bomen
  • Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
  • Bijkomende werkzaamheden

Het betreft een raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022, met optie tot verlenging van één maal één jaar, van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.
Het beheergebied is verdeeld in 3 segmenten. Jaarlijks wordt 1 segment gesnoeid naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole. Er is gekozen voor een looptijd van 3 jaar, zodat de totale cyclus van 3 jaar doorlopen kan worden.

Het gunningscriterium is de beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding (BPKV). Er wordt gegund op basis van prijs en kwaliteit. De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van drie onderdelen in een plan van aanpak. Het totale plan van aanpak mag bestaan uit maximaal 4 A4 (enkelzijdig), exclusief de voorpagina en inhoudsopgave. Het plan van aanpak dient anoniem te worden ingediend. Dit houdt in dat, de identiteit van de inschrijver niet te herleiden mag zijn d.m.v. tekst, logo of verwijzingen naar een website, product, werkwijze of (kwaliteits-) controle die een bedrijfsnaam of een verwijzing naar een bedrijfsnaam bevat. Indien het plan van aanpak niet anoniem is ingediend, kan de gemeente besluiten de inschrijving, indien daartoe aanleiding bestaat, terzijde te leggen. Op de volgende onderdelen kan een fictieve korting worden erkregen: Borging handboek bomen 2016 (1 pagina), risicobeheersing ( 2 pagina’s) en communicatie (1 pagina).

Bron: Tenderned 5 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207404

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *