Raamovereenkomst Bebording Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst Bebording Tilburg

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een aanbesteding geplaatst voor een raamovereenkomst bebording. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Inventarisatiewerkzaamheden (Schouw) b. Advieswerkzaamheden c. Opruimingswerkzaamheden d. Inrichtingswerkzaamheden e. Revisiewerkzaamheden.

Een beetje raadselachtige aanbesteding die in de inschrijvingsleidraad niet echt duidelijker wordt. Uit het bestek blijkt echter dat het geen onderhoud is van de bestaande bebording, al moeten beschadigde borden die tijdens de schouw ontdekt worden wel worden gemeld. Zoeken we buiten de aanbesteding om naar bebording issues in Tilburg. we vinden dan bijgaande presentatie van de gemeente. Volgens deze presentatie is er een jungle van borden ontstaan, die nodig eens moet worden aangepakt.

Verder zegt het bestek

Werkzaamheden raamovereenkomst
In deze raamovereenkomst staan de werkzaamheden beschreven die op jaarlijkse basis
door de aannemer moeten worden uitgevoerd. Het betreft werkzaamheden aan de
bebording en bewegwijzering binnen de gemeente Tilburg.
Onder deze werkzaamheden wordt verstaan:
1) Inventariseren
De aannemer maakt een overzicht van de bebording en bewegwijzering binnen de
gemeente Tilburg.
2) Adviseren
De aannemer brengt op basis van de inventarisatie een advies uit voor de optimalisatie /
nieuw aanbrengen van de bebording en bewegwijzering en legt dit voor aan de
gemeente Tilburg.
Hierbij dient aandacht te zijn voor een juridisch sluitend advies met niet meer bebording
dan noodzakelijk.
3) Realisatiewerkzaamheden
De aannemer voert op basis van het door de gemeente Tilburg goedgekeurde advies de
werkzaamheden uit aan de bebording en bewegwijzering.
4) Revisiewerkzaamheden
Na uitvoering van de werkzaamheden stelt de aannemer een revisie op.

Bovenstaande werkzaamheden dienen per jaargang uitgevoerd te worden voor:
– Hoofdwegen
– Segmenten (1 van de 5, m.u.v. de tweede jaargang)
– Betaald parkeren

Onder hoofdwegen wordt volgens Bijlage 09 – Vastgestelde categoriseringskaart verstaan:
– Binnen de bebouwde kom
– Gebiedsontsluitingswegen weergegeven in paars
– Buiten de bebouwde kom
– Stroomwegen weergegeven in blauw
– Gebiedsontsluitingswegen Type 1 weergegeven in rood
– Gebiedsontsluitingswegen Type 2 weergegeven in lichtblauw
– Erftoegangswegen Type 1 weergegeven in bruin

De segmenten hebben betrekking op alle overblijvende wegen inclusief fietspaden binnen de
gemeente Tilburg. De gemeente is onderverdeeld in 5 segmenten, deze dienen conform
onderstaande planning meegenomen te worden. Voor de verdeling van de segmenten wordt
verwezen naar Bijlage 11 – Segmenten gemeente Tilburg.
Planning segmenten:
– Segment A Jaargang 2020 – 2021
– Segment B Jaargang 2021 – 2022
– Segment C Jaargang 2021 – 2022

Onder betaald parkeren wordt verstaan het nieuwe inrichten van bestaande gebieden als
“Zone betaald parkeren”. Deze gebieden zijn in de huidige situatie geen zones betaald
parkeren en hebben overlap met de diverse segmenten. Voor de verdeling van de zones
betaald parkeren in de eerste jaargang (2020) wordt verwezen naar Bijlage 12 – Zones
betaald parkeren 2020.
Voor de volgende jaargangen behorend bij het raamcontract worden deze gegevens door de
opdrachtgever, per jaargang, aanvullend aangeleverd. De hoeveelheid van de
werkzaamheden per jaargang zullen van gelijke omvang zijn.

Bron: Tenderned 17 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182984

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *