Revitalisering Meeuwenoord Brielle – Aanbestedingsnieuws

Revitalisering Meeuwenoord Brielle

De wijk Meeuwenoord ligt noordelijk van de Vesting Brielle, grenzend aan de Brielse Maas. Deze wijk is op te delen in het gedeelte Lumeyweg en het gedeelte Van Almondeweg. Deze huizen zijn vanaf de jaren 1960 gebouwd. Er bevindt zich een strook (recreatiegebied) met vakantiewoningen, chalets, caravans, restaurants en een haven. Het meest nieuwe gedeelte “Port Brielle” met nieuwbouw woningen, is bijna gereed. In het oudste stuk van de wijk is het zichtbaar dat de uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte niet aan de kwaliteitsstandaarden van de gemeente Brielle meer voldoet. Daarom is in 2014 het plan gemaakt om de wijk te aan te pakken en groot onderhoud te plegen aan de openbare ruimte. De opknapwerkzaamheden zijn uitgesteld geweest in verband met het vrachtverkeer voor de nieuwbouw ‘Waterfront/Port Brielle’.

Deze aanbesteding heeft betrekking op werkzaamheden uit te voeren t.b.v. de revitalisering van de wijk Meeuwenoord te Brielle.
De werkzaamheden omvatten in hoofdlijnen:

 • Verwijderen en aanbrengen asfaltverhardingen;
 • Verwijderen en aanbrengen elementenverhardingen;
 • Verwijderen en aanbrengen van kantopsluitingen;
 • Verwijderen en aanbrengen funderingslagen;
 • Verwijderen en aanbrengen kolken en kolkleidingen
 • Aanbrengen IT-riolering
 • Verwijderen en aanbrengen bebordingen
 • Verwijderen en aanbrengen markeringen
 • Verwijderen en aanbrengen straatmeubilair
 • Aanbrengen speelvoorzieningen
 • Verwijderen en aanbrengen gazons en beplantingen
 • Grondwerkzaamheden

De volgende planning is van toepassing op de aanbestedingsprocedure:
1. 16-12-2019; publicatie bestek
2. 07-01-2020; sluiting mogelijkheid tot stellen vragen
3. 10-01-2020; uiterste datum publicatie nota van inlichtingen
4. 17-01-2020; 12.00 uur, uiterste mogelijkheid indienen aanbieding
5. 23-01-2020; einde beoordeling inschrijving/voorlopige gunning
6. 12-02-2020; einde bezwaartermijn
7. 13-02-2020; definitieve gunning

Bron: Tenderned 16 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183033

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *