Raamovereenkomst asfaltonderhoud Deventer – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst asfaltonderhoud Deventer

Foto: © Gemeente Deventer

De gemeente Deventer verzorgt het beheer van de volledige openbare ruimte met haar onder- en bovengrondse voorzieningen. De gemeente omvat behalve de stad Deventer, de dorpen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar. Jaarlijks voert de gemeente Deventer klein-, levensduur verlengend- en geprogrammeerd groot onderhoud aan asfaltverhardingen uit. De gemeente Deventer brengt al deze onderhoudswerkzaamheden, zoveel als mogelijk, onder bij één aannemer. Op deze manier wil de gemeente Deventer gebruik maken van kennis en kunde van de aannemer en gezamenlijk het beheer en onderhoud (assetmanagement) optimaal in vullen. Naast de uitvoering van asfaltonderhoud is uw kennis noodzakelijk in data inwinning, maatregeltoetsen, maatregeladvies en duurzaamheid. Middels een goede samenwerking verwacht de gemeente tot een duurzame relatie te komen en zo een kwalitatief hoogwaardige aanpak te realiseren. De gemeente moet kunnen vertrouwen op de kennis, kunde, en inzet van de aannemer.

Doel van de opdracht is het, volgens de principes van assetmanagement, op duurzame, efficiënte en effectieve manier uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud. Hierbij gaat het om klein-, levensduurverlengend- en groot onderhoud. Binnen de samenwerking tussen gemeente en aannemer wordt invulling gegeven aan het vinden van een balans tussen kosten, prestaties en risico’s. De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden/activiteiten:
o Herstel klinkersleuven/lasgaten.
o Levensduur verlengend onderhoud asfaltverhardingen.
o Kleinschalig onderhoud asfaltverharding.
o Grootschalig onderhoud asfaltverharding.
o Onderhoud belijning en wegmarkering.
o Bijkomende werkzaamheden om te komen tot het daadwerkelijke onderhoud. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van een schouw, een maatregeltoets, asfaltonderzoek en maatregeladvies.

Het resultaat van de opdracht is als volgt te omschrijven (willekeurige volgorde):
o Het realiseren van het onderhoud aan asfaltverhardingen, belijningen en wegmarkeringen.
o Het verrijken van de wegbeheerdata om te komen tot betere afwegingen en planningen.
o Het verduurzamen van het asfaltareaal (aanwezig areaal), de toe te passen producten (met
name asfalt) en de uitvoeringsmethode(s).

De gemeente heeft per jaar gemiddeld een budget beschikbaar van €1.500.000l,- tot €2.500.000,- exclusief btw. Elk jaarbudget wordt als taakstellend gezien. De omvang van de opdracht kan als gevolg van areaalwijzigingen en budgetwijzigingen veranderen, met dien verstande dat de totale omvang van de opdracht, inclusief verlengingen, het plafondbedrag van €12.000.000,- niet te boven kan gaan. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, werkzaamheden die niet in de overeenkomst zullen worden beschreven, maar gelijksoortig als in deze overeenkomst, aan derden op te dragen.
Aan de genoemde bedragen en/of aantal deelopdrachten kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvang van de werkzaamheden is zo spoedig mogelijk na de definitieve gunning, dusdanig dat de aannemer begin kwartaal 2 van 2024 de opgave waarvoor zij gesteld staat, kan realiseren. De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar. De overeenkomst start op 1 april 2024 en eindigt op 31 maart 2025. De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid voor verlenging. In totaal kan drie keer met één geheel kalenderjaar worden verlengd, tot en met uiterlijk 31 maart 2028. De opdrachtnemer kan deze verlenging niet weigeren.

De aanbesteder hanteert een Europese niet-openbare procedure. In deze procedure is één stap in de selectiefase voorzien en wordt de inschrijffase met maximaal vijf inschrijvers doorlopen. Het EMVI gunningscriterium is de ‘beste prijs –
kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 24 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301682

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *