Geluidbeperkende constructie Doornsteeg Nijkerk – Aanbestedingsnieuws

Geluidbeperkende constructie Doornsteeg Nijkerk

Projectgebied. Foto: Google Streetview

Aanbesteder heeft het voornemen de nieuwe wijk Doornsteeg af te ronden met de ontwikkeling van Doornsteeg Fase 3. Om deze woningbouwopgave mogelijk te maken moeten, i.v.m. de geluidsbelasting door de A28, geluidswerende voorzieningen getroffen worden. Het gaat hierbij om een gecombineerde geluidswal met – scherm als geluidswerende constructie, enerzijds over 535 meter lengte tussen de A28 en de Arkemheenweg, anderzijds aan de binnenzijde van de Arkemheenweg richting woonwijk over een totale lengte van 290 meter. Om aan de wettelijke vereisten van een goed woon- en leefklimaat te voldoen, bestaan de maatregelen uit:
• het realiseren van een geluidsscherm op de (aan te passen) wal langs de A28 tot 10 meter boven N.A.P.;
• het realiseren van een geluidswal/ -scherm tot 10 meter boven N.A.P. in de binnenbocht van de Arkemheenweg (aansluitend op geluidswoningen) binnen het plangebied van Doornsteeg fase 3;
• het realiseren van een geluidswal/ -scherm, welke functioneel gereed is vóór oplevering van de eerste woningen van projectontwikkeling Doornsteeg fase 3 (medio 2025);
• Het realiseren van een nieuwe rotonde op de Arkemheenweg.

Opdrachtnemer dient een geluidswal/ -scherm te ontwerpen en realiseren op de, aan te passen, bestaande tijdelijke wal langs de A28 tot 10 meter boven N.A.P. Tevens dient opdrachtnemer een geluidswal/ -scherm te ontwerpen en realiseren van minimaal 10 meter boven NAP met een minimale lengte van 240 meter in de binnenbocht van de Arkemheenweg binnen het plangebied van Doornsteeg fase 3. Opdrachtnemer dient door middel van onderhoudswerkzaamheden het werk in stand te houden, gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de feitelijke datum van oplevering (Meerjarig Onderhoud).
De werkzaamheden bestaan globaal uit:
• Ontwerpwerkzaamheden;
• Uitvoeringswerkzaamheden;
o Amoveren
o Realiseren
• Omgevingsmanagement;
• Tijdelijke verkeersmaatregelen;
• Onderhouden.

Aanbesteder, de gemeente Nijkerk, volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De aanbesteding is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, worden gegadigden geselecteerd, die daarna in de tweede fase uitgenodigd worden om een inschrijving te doen. Aanbesteder zal in de inschrijvingsfase aan de geselecteerde gegadigden vragen om een plan van
aanpak in te dienen om de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding vast te stellen. Het plan van aanpak dient de opdrachtgever inzicht te geven hoe de inschrijver het project gaat beheersen in zowel de ontwerp- , uitvoerings- als beheerfase.

Bron: Tenderned zondag 25 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301820

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *