Puttense ondernemers hebben het te druk voor Putten – Aanbestedingsnieuws

Puttense ondernemers hebben het te druk voor Putten

Gemeentehuis Putten
Foto: Putten.nl

Tenminste dit mogen we afleiden uit een aantal artikelen in “de Puttenaer”, een lokaal medium van de BDU groep. Onderwerp is de renovatie van het gemeentehuis in twee stappen. Een bouwkundig deel en een aanbesteding op de technische installaties. Social Return is ook in Putten een bekende kreet en de Puttense ondernemers waren dan ook uitgenodigd om aan de Europese aanbestedingen deel te nemen. volgens het college hebben Puttense ondernemers zich buiten spel gezet. De plaatselijke aannemers hadden niet ingeschreven via de wettelijk voorgeschreven methoden, die horen bij de verplichte Europese aanbesteding. Zij hebben hun eigen procedure gevolgd en daarbij, zo wordt geconcludeerd door het college , niet voldaan aan de vereiste selectiecriteria. Het college beroept zich erop dat er wettelijk geen mogelijkheden bestaan af te wijken van de voorschriften in de Europese aanbesteding.

Er zou wel overleg gepleegd zijn met verschillende Puttense aannemers. De conclusie was uiteindelijk dat zij niet voldeden aan de regels voor de noodzakelijke Europese aanbesteding van de renovatiewerkzaamheden. In een persoonlijk gesprek is dat volgens het college, zo bericht de Puttenaer, ook toegelicht. Volgens de Puttenaer is door de aannemers aangegeven dat zij er geen last van ondervinden het werk niet te mogen uitvoeren,daar de orderportefeuille al voldoende gevuld is.

Er is helaas geen wederhoor voorhanden van een betroffen aannemer. Helaas is er ook geen inzage in de afgewezen aanbiedingen, zodat AN er geen zinnig woord over kan zeggen alleen dat het allemaal een beetje vreemd is. Of er sprake is van wederzijdse onwil, of dat de boel al te voren beklonken was, wordt zo niet duidelijk. Laten we hopen dat als aannemers zeggen er geen last van te ondervinden, zij de waarheid spreken.

Bron: De Puttenaer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *