Publieke elektrakasten Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Publieke elektrakasten Tilburg

Elektrakast Kapelhof Tilburg
Foto: Google Streetview

In de bestaande situatie zijn er in Tilburg markt-, evenementkasten en kasten van vaste standplaatshouders in gebruik. De bestaande elektrakasten zijn deels toe aan vervanging. Uit een inventarisatie blijkt dat in de bestaande situatie de aansluitwaarden bij sommige kasten niet meer voldoet aan de behoefte. Daarnaast is er behoefte aan een aantal extra kasten, en sommige kasten staan niet op de juiste posities.

Het project ‘Publieke elektrakasten Tilburg’ bestaat in het kort uit het bijplaatsen, verplaatsen, vervangen, onderhouden en beheren van in totaal ca. 50 elektrotechnische installaties gedurende de periode 2020-2030, welke zich bevinden in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente Tilburg. Deze installaties zijn voornamelijk publiekstoegankelijk en voorzien exploitanten van markten, evenementen en losse standplaatshouders in energie. Als onderdeel van het project dienen de installaties te worden onderhouden en beheerd en het verbruik te worden doorberekend aan de gebruikers. Verder wil Tilburg de kasten op een veilige, gebruiksvriendelijke en efficiënte manier faciliteren. Voor de
uitgebreide omschrijving van de werkwijze en de randvoorwaarden zie het ‘Programma van Eisen’.

De projectomvang is ca. € 350.000 per jaar voor de eerste vier jaar. Dit is echter geen gegeven en hierop kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente behoudt zich het recht voor om de omvang van de opdracht te beperken of te vergroten indien de behoefte wijzigt. De beperking is niet gelimiteerd, de vergroting is maximaal 50% van het aantal kasten. De te verwachte omvang gedurende de contractperiode is dus ca. € 1.400.000,= euro. In de loop van het contract zal het bijplaatsen, verplaatsen, en vervangen afnemen en het accent verschuiven naar het beheer en onderhoud. Bij verlenging van de opdracht met zes jaar, wordt de opdrachtwaarde over tien jaar geschat op ca.€ 2.000.000,-.

De Raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaren en gaat in op 1 oktober 2020 en eindigt op 30 september 2024. Jaarlijks worden de prestaties van de opdrachtnemer beoordeeld, bij een positieve beoordeling is de opdrachtgever gerechtigd om de raamovereenkomst te verlengen met een periode van zes jaar. De maximale looptijd van de raamovereenkomst is derhalve tien jaar.

Bron: Tenderned 22juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198326

 

1 thought on “Publieke elektrakasten Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *