Psychiaters: aanbesteden funest voor samenwerking jeugdzorg en jeugd-GGZ – Aanbestedingsnieuws

Psychiaters: aanbesteden funest voor samenwerking jeugdzorg en jeugd-GGZ

Twee psychiaters,  kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn en collega Hilmar Backer roepen via de NOS op tegen aanbesteden in de jeugdzorg en de consequenties daarvan. Kinderen komen in deze vorm van gesloten jeugdzorg, bijvoorbeeld door een misdrijf of omdat de rechter dat nu eenmaal oplegt. Wanneer een verblijf in een gesloten instelling, gepaard gaat met psychische problemen, schiet de hulp tekort, volgens de reportage.

Jeugdpsychiatrie en jeugdzorg zijn twee gescheiden werelden, stellen zij. Het verschil zit hem of de zorg primair bestaat uit opvoeden of psychiatrische hulpverlening. Jeugdzorginstellingen richten zich op het opvoeden van jongeren met gedragsproblemen die geen thuis meer hebben. JeugdGGZ-instellingen behandelen met name jongeren met psychiatrische problemen. Kinderen lopen door al deze schotten heen, bij verhuizingen ook in meerdere regio’s en kunnen zowel opvoedingsondersteuning als psychiatrische hulpverlening nodig hebben.

Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) wordt door de rechter opgelegd. Volgens Jeugdzorg Nederland kan een verzoek daartoe komen van een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jongere Jeugdzorgplus nodig heeft.

De financiering ervan, werd voorheen op een grote hoop via rijksmiddelen uit de AWBZ bekostigd, net als volwassen psychiatrische patiënten en ex-psychiatrische patiënten en thuiszorg en revalidatiezorg en blindegeleidehonden. De AWBZ was dus een vergaarbak van van alles en nog wat aan bijzondere ziektekosten. Nu dat is afgeschaft en gedecentraliseerd, is de jeugdzorg op gemeentelijk niveau komt te liggen, en kinderen van gemeente naar gemeente verplaatsen, zijn de kosten daar ook komen te liggen. De rechter lecht de machtigingen verplicht op, de gemeente moet het dus regelen, maar heeft over de kosten per klant niets te zeggen, en kan daar ook geen informatie over krijgen, door het beroepsgeheim. Sturen op kosten is dan onmogelijk.

In de reportage van de NOS is te zien hoe jeugdzorgverleners(van niet-jeugdzorgplus) veel tijd kwijt zijn met continu alert zijn op suïcidale kinderen, en hoe zwaar dat werk is geworden. Psychiatrische zorg is tijdelijk en voor de korte termijn maar de kinderen hebben die hulp veel langer nodig en doen daardoor een groot beroep op de jeugdzorg. Voor de gewone jeugdhulp is de gemeente verantwoordelijk, maar heeft het wel enige controle daarover.

Toen Nicole, een meisje met autisme en depressies, haar kamer in de fik zette en zelf op bed ging liggen om op haar einde te wachten, was de maat vol, legt jeugdzorgwerker Wieger Voolstra uit. “Omdat dit echt ten koste ging van de veiligheid van de andere kinderen.
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269378-suicidale-kinderen-opsluiten-in-de-separeercel-is-schadelijk.html

De jeugdzorgmedewerker laat zich overplaatsen. Uiteindelijk  is Nicole ook overgeplaatst. Het gevaar bestaat er dan ook uit dat kinderen heen en weer wordt gepingpongd tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie. Samenwerking tussen de twee instellingen kost geld, wat er niet is door de druk om zo goedkoop mogelijk in te schrijven. ”

Het systeem is dus niet toegerust op én behandelen voor psychiatrische problemen én langdurig verblijf”, zeggen psychiaters Backer en Dijkshoorn. Dijkshoorn wijt dat aan de aanbestedingen, die hij “tamelijk funest voor de zorg”noemt.

“Als je als organisatie niet zeker weet of je over twee jaar nog door kan gaan met het werk, hoe kun je dan b

©Goran Horvat
source: Pixabay

eter worden?”“Er is niemand die het in zijn hoofd haalt om tegen een hoogleraar kankerzorg te zeggen: weet u, we doen een aanbesteding. U gaat nu weg en een ander gaat het overnemen. Dat zou krankzinnig zijn. Maar in de jeugdhulp doen we het wel.” 

Zie ook:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269378-suicidale-kinderen-opsluiten-in-de-separeercel-is-schadelijk.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2267323-jeugdzorgverleners-die-continue-alertheid-zuigt-je-leeg.html

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/wanneer-komt-mijn-kind-in-aanmerking-voor-gesloten-jeugdzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *